“Målretta faenskap”

This content has been archived. It may no longer be relevant

Utnytting på høyt nivå

Hvert 30. sekund blir en person tatt for å utnytte noen i sammenheng med våpen, narkotika eller menneskehandel, og ofrene blir stadig yngre. Statsadvokat Rudolf Christoffersen stilte opp på årets «For Freedom»-dag på Kvarteret i Bergen for å fremme et tema han mener det blir snakket alt for lite om.

– Det finnes tre ulike grupper mennesker som er spesielt utsatt for slaveri. Enslige mindreårige asylsøkere, mindreårige gatebarn på drift i Europa (ingen vet hvor de er fra eller hvorfor de er der) og barn med Rom-bakgrunn.

Christoffersen forteller at disse barna blir tatt i ung alder og utnyttet til salg av sex, tigging, stjeling eller arbeid i forbindelse med våpen og narkotika. Bakmennene sender dem fra sted til sted, noe som gjør det veldig vanskelig for politiet å etterforske en slik sak.

Ikke gi penger til tiggere

Barn blir mishandlet, dopet ned og brukt til tigging som et middel for å vekke sympati, og på denne måten tjene mer penger. Bakmennene tar pengene og sender alt tilbake til hjemlandet.

– I Polen blir handicappede barn gitt til unge kvinner og blir satt til å tigge på gaten. En kvinne fra sosialtjenesten hadde spurt en tigger hva barnet hennes het, og kvinnen svarte at det visste hun ikke. Politiet ble varslet og menneskehandel avslørt.

Dette visste seg å være et så stort problem i landet, at det ble satt opp skilt i byen hvor det stod «Vær så snill og ikke gi penger til tiggende, du ødelegger liv», noe Christoffersen mener gjelder når det kommer til tigging i Norge også.

Barn kidnappet for organene sine

Både her i Norge og i utlandet blir mennesker kidnappet og ranet for organer. Det er et stort marked for organhandel, og det kan være lett å skaffe. I India blir slumbarna kidnappet og frastjålet organene sine da dette får minimalt med oppmerksomhet og konsekvenser i landet.

– Dette er en industri hvor de som kjøper organer ikke stiller spørsmål hvor organene kommer fra, men heller lukker øynene og er takknemlige for at de får tak i det, sier Christoffersen.

På asylmottak i Norge forsvinner barn på samme måte hvert år. Siden 2008 har 273 barn blitt registrert som «forsvunnet fra mottak» i UDIs’ papirer. Ifølge UNICEF finnes det i dag over 250 000 barnesoldater, og barn fra asylmottak har ofte en slik bakgrunn.

– Et barn som har blitt beordret til å drepe mennesker og som er blitt mishandlet over lengre tid har en høy terskel for å kalle seg selv offer. De vil nekte for at de blir utnyttet, og det er derfor viktig at mennesker blir opplært til å gjenkjenne barneofre, sier statsadvokaten.

I en undersøkelse som er gjort hos Redd Barna, svarte 81 % at de ikke er opplært til å identifisere ofre for menneskehandel.

Anbefalte artikler