– Kvinner trues på livet

This content has been archived. It may no longer be relevant

Av 187 land ligger Afghanistan på 141. plass når det gjelder ulikheter mellom kjønn i verden,  ifølge en rapport fra FNs utviklingsprogram. Rapporten tar utgangspunkt i kjønnsfordeling på arbeidsmarkedet, i utdanning, politiske rettigheter og representasjon. Til sammenligning rangeres Norge på 6. plass.

I tillegg til å hindre fremvekst av terrorisme, har fred, stabilitet og ikke minst kvinners rettigheter vært noen av argumentene for Norges engasjement i Afghanistan. Selv om landet mottar store pengesummer i form av bistand fra Norge, andre land og internasjonale organisasjoner, har kampen for kvinners rettigheter en lang vei igjen.

Rettigheter er derimot noe afghanske kvinner har vært opptatt av en god stund, sier den afghanske rettighetsforkjemperen Orzala Ashraf Nemat. Hun var innleder på et møte om situasjonen til afghanske kvinner, arrangert av Studentersamfunnet i Bergen. Nemat er blant annet grunnlegger av organisasjonen “Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan” og stipendiat ved Chr. Michelsens institutt.

Hør innslaget her
[audio: https://srib.no/wp-content/uploads/2013/03/Kvinner-i-Afghanistan.mp3]

– Mer kvinnekamp enn man får inntrykk av

– Man får lett inntrykk av at det ikke eksisterte noen kvinnekamp i Afghanistan før den militære intervensjonen. Det stemmer ikke, men historien gjentar seg: Kvinners rettigheter har blitt brukt som et politisk instrument før, både i eldre og nyere afghansk historie, sier Nemat.

Hun peker på enkelte rettigheter kvinner i Afghanistan har hatt før, som de har fått igjen nå.

Stemmerett for kvinner ble for eksempel innført allerede i 1964. Det er flere år før europeiske land som Sveits (1971), Portugal (1976) og Liechtenstein (1984).

– Kvinner var også sentrale i demokratibevegelsene som ble født sent på 60-tallet. Kvinner hadde nok ingen lederroller, men deltok i demonstrasjoner og var politiske fanger på lik linje med menn. Dette gjaldt også under den sovjetiske okkupasjonen (1979-1989). Kvinner deltok på begge sider av konflikten.

Nemat har blandede følelser rundt den flernasjonale og senere NATO-ledede militære intervensjonen i Afghanistan etter 11. september 2001.

– Jeg trenger nok ikke utdype hvordan Taliban-regimet behandlet kvinner. Likevel er det en lang diskusjon om intervensjonen, som ettehvert ble frontet som en kamp for å redde afghanske kvinner, i det hele tatt tjente denne saken. Vi har i det minste fått en del økonomisk støtte til å bygge opp utdaningsinstitusjoner

– Trues på livet

Det er kommet på plass en del formelle lover som både skal gi afghanske kvinner rettigheter og beskyttelse mot vold. For eksempel sier Afghanistans grunnlov i dag at 25 prosent av representatene i parlamentet skal være kvinner. Alt fungerer likevel ikke slik det er tenkt:

– Kvinner blir truet på livet for sitt politiske engasjement. I tillegg er de færreste kvinnene som sitter i parlamentet lojale mot kvinnesaken. Mange tjener andre aktører med andre interesser. Vold mot kvinner er systematisk og underordning av kvinner er en del av afghanske skikker og normer. Afghanistan har prøvd å få slutt på dette gjennom lover før, men uten hell.

– Vesten har glemt kvinnedagen

Nemat forteller at kvinnedagen i dag også feires i Afghanistan, og ikke bare av kvinner:

– Den feires med store fester og lange taler. Selv de konservative er med på feiringen, men hvor mye de faktisk sympatiserer med saken kan diskuteres. Noen er nok mer opptatt av å være på godfot med regjeringen og internasjonale giverorganisasjoner.

Hun har et personlig forhold til 8. mars og har feiret dagen siden hun var liten. Samtidig mener hun forholdet vi har til dagen her i Vesten kanskje er litt for avslappet.

– Da jeg var stipendiat i London ble jeg veldig overrasket over at foreleseren i kjønnsstudier ikke gratulerte oss med dagen den 8. mars. I Afghanistan ser vi på idéen bak kvinnekampen og denne dagen på noe som kommer fra Vesten. De fleste studentene var fra utviklingsland og det endte med at vi reiste oss etter forelesningen, klappet og gratulerte foreleseren med den internasjonale kvinnedagen!

 

Hele møtet med Nemat, “Other Womens Fight”, kan du høre her eller laste ned som podcast fra Studentersamfunnet på radio

[audio:http://podcast.srib.no/media/podcast/SRRED14_DF70A618DD7A4138958C1DBE96F4C79D.MP3]

 

Anbefalte artikler