– Byrådet gir blaffen

This content has been archived. It may no longer be relevant

– Som mange andre bergensere, har jeg vært veldig fortvilet over at luften er så dårlig om vinteren, uten at noen ting skjer. 16. februar tok Audun Lysbakken turen til SV Hordalands fylkesårsmøte, i partilederens hjemmby, Bergen. Her rettet han krass kritikk til byrådet og fylkeskommunen for det han kaller uakseptable lufttillstander.

Staten må kunne gripe inn

Under årsmøtet holdt Lysbakken en tale hvor han fremmet et forslag om en lovendring.  Forslaget går ut på at staten må kunne gripe inn overfor kommuner som ikke greier å styre forurensningen sin. Bakgrunnen for forslaget er vinterens giftlokk over Bergen, og Lysbakken mener det ene og alene er det borgerlige byrådet i Bergen sitt ansvar å innføre tiltak når situasjonen blir så kritisk.

Ønsker frisk luft-lov

– Når det er sånn at barn må holdes inne og folk ikke kan trene, da har det gått alt for, alt for, alt for langt, sier Lysbakken til Studentradioen.

Audun Lysbakken mener det er fullstendig uakseptabelt at barn i Bergen puster forurenset luft i dagevis uten at tilstrekkelige tiltak for å forbedre situasjonen settes i verk. Det er nettopp derfor han fremmer forslaget om at Miljøverndepartementet eller Klima- og forurensningsdirektoratet kan gripe inn overfor kommuner som ikke foretar seg noe når grenseverdiene for dårlig luft nærmer seg eller overstiges. Lovforslaget har tillnavnet “frisk luft-loven”.

– Det er bergenkommune og byrådets ansvar å gjøre noe, men de gjør ingenting. Hvis en kommune gir blaffen i å sikkre innbyggerne sine ren luft, må vi få en lov som gjør det mulig for staten å gripe inn. Lysbakken sier videre at han ikke ønsker at staten skal gripe inn, men at muligheten for det, skal presse kommunene til selv å handle.

Bompenger tar for lang tid

Samtidig som Lysbakken går ut med dette forslaget, har søknaden om økt bompenger fra Bergen og Hordaland vært til behandling hos den rød-grønne regjeringen. Om forslaget skulle gå gjennom vil det redusere trafikken med om lag 10%, og gi penger til tilltak mot forurensningen. Lysbakken mener dette tar for lang tid, og at byrådet uavhengig av dette kan sette i gang tiltak for å bedre situasjonen.

 

Hør hele intervjuet her: [audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/02/Lysbakken-Sebastian.mp3]

Anbefalte artikler