Negativ trend ved Høgskolen

This content has been archived. It may no longer be relevant

Høye strykprosenter på matteeksamen ved lærerutdanninger i Norge har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. På Høgskolen i Bergen stryker 19% av kandidatene på eksamen i matematikk, et tall som er lavere enn ved andre høgskoler i landet.

– Høgskolen i Bergen kommer ganske godt ut på matematikkdelen i lærerutdanninga, sier Anders Kvernmo Langset, leder av studentparlamentet på HiB.

I dag er det et krav om karakteren 3 eller høyere i matematikk og norsk for å kunne tas opp til lærerutdanningen. Han mener det ikke er noen god løsning å øke dette karakterkravet, da dette vil gi et for lite opptak.

– Hvis en hadde hatt 4 i matte og norsk for å komme inn måtte vi ha lagt ned halvparten av lærerutdanningene i Norge.

Delt ansvar

Langset mener ansvaret for strykprosenten må deles mellom studenter og organiseringen av studiet, men ser likevel en tendens til opptak som overskrider kapasiteten ved institusjonen. Dette vil kunne senke utdanningskvaliteten da det er store behov for en god veiledning og praksisopplæring. Store opptak gir mindre økonomiske midler per student.

Lokking ingen løsning

Han er ikke særlig begeistret for hvordan enkelte fagspesialiseringer belønnes med økonomiske virkemidler.

– Det vil variere over tid hvilke fag det er mest bruk for i samfunnet, og skal en gi alle dem litt ekstra lån eller stipend, er en ute på en veldig farlig vei. En må se hvordan en får god utdanningskvalitet generelt i høyere utdanning.

Hør hele intervjuet med Anders Kvernmo Langset her:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2012/11/intervju-hib.mp3]

Anbefalte artikler