– Kan få alvorlige konsekvenser

This content has been archived. It may no longer be relevant

På internett florerer ulik helseinformasjon, av varierende troverdighet. I jakten på oppklaring tyr nordmenn til alt fra leger på nett til åpne diskusjonsforum. Astrid Austvoll-Dahlgren jobber som forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og har doktorgrad i samfunnsmedisin fra Universitetet i Oslo. Hun mener det kan være vanskelig å finne frem i all informasjonen.

– Helse er utrolig populært stoff og det finnes så mange studier på området. Mange er opptatt av helse, men med så mye tilgjengelig informasjon på nettet må vi spørre oss om hvem vi skal stole på, sier Austvoll-Dahlgren til Vinkel.

Forskningsbasert

Sammen med Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, har Austvoll-Dahlgren opprettet nettsiden Sunn Skepsis. Hovedmålet med nettsiden er å lære nordmenn om forskningsmetodene innen helse, og at man må være mer kritisk til helseinformasjonen som finnes. Austvoll-Dahlgren vil tilby nettsidens besøkende troverdig informasjon basert på forskning.

– Mange ser på avisforsider, spør venner og familie og annen informasjon de kommer over. Hvis man baserer en beslutning på gal anbefaling kan dette få alvorlige konsekvenser, sier hun

– Vi vil at valg av behandling skal være basert på forskning og ikke tilfeldige personers meninger.

Vi er forskjellige

Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, mener i utgangspunket det er fint at folk er interesserte i helse og vil forstå.

– Det er naturlig at folk snakker med hverandre om livene sine, dette er ikke negativt. Likevel må man jo ha i bakhodet at opplysninger på nettsteder kan være feil og kan misforstås, sier Arianson.

Informasjonssider på internett kan være veldig generelle og Arianson peker på at folk er forskjellige.

– Det er viktig å huske på at i sykdom arter seg ulikt og må vurderes konkret hos den enkelte. Alt som står på nett er ikke korrekt. Folk kan bli unødig redde, og ikke forstå hva informasjonen betyr, sier hun.

Arianson er positiv til nettsider som Sunn Skepsis og deres formål.

– Alt som kan bidra til riktig informasjon er bra, sier hun.

Stiller ikke diagnose

Austvoll-Dahlgren vil gjennom Sunn Skepsis gi lesere et verktøy for å finne ut hva helseinformasjonen er basert på. Nettsiden diagnostiserer ikke.

– Vi stiller ikke diagnose på sidene våre, og gir heller ikke tips om best behandling og liknende, sier hun.

Lommelegen.no er en nettside som tilbyr de besøkende svar på helsespørsmål fra utdannede leger. I følge redaktør, Ine Thereze Gransæter, har nettsiden besvart godt over 40. 000 innsendte spørsmål og leses av over 180. 000 unike brukere per uke. Hun sier at legene derimot ikke gir konkrete diagnoser.

– De gir råd og veiledning og det understrekes at dette er et supplement til å fysisk oppsøke helsepersonell, det er ikke et substitutt. Selvdiagnostisering kan være helseskadelig, og dette er noe som blir mer og mer utbredt, også i blogger og særgrupper, sier Gransæter.

Kan være anonym

På internett har de fleste muligheten til å forbli anonyme mens de søker etter svar på helsespørsmål. Gransæter sier at flere spørsmål som kommer inn til lommelegen.no gjelder det enkelte vil kalle pinlige sykdommer.

– Leger er vant til alle typer spørsmål, men for mange nordmenn er nettopp anonymiteten de får på nett helt avgjørende. På lommelegen er alt helt anonymt, samtidig som du er garantert at det kun er kvalifisert helsepersonell som gir deg svar, sier hun.

Hvis du mistenker sykdom, kontakt fastlegen din.

 

Anbefalte artikler