Seksualitet på ei karibisk øy

Sosialantropolog på feltarbeid

Forskningsfronten er studentradioens nye program om forsking og akademia. Målet med programmet er at dagsaktuell forsking skal bli forståeleg og tilgjengeleg for folk flest. I andre episode av Forskningsfronten får vi besøk av sosialantropolog Linda Skuggen. Ho vil fortelje om sitt kvalitative feltarbeid på ei karibisk øy ho har vald å kalle Maracuya Island. I løpet av det halvåret ho budde på den karibiske øya vart ho godt kjent med øya og mange av innbyggarane. Resultatet av dette vart masteroppgåva med tittelen «Sexuality Among Youth on Maracuyá Island: Navigating the Complex Crossroad of Latin American and Caribbean Social Life».

Linda var 6 månadar på feltarbeid på øya Maracuya. (Foto: Linda Skuggen)

Det sosiale livet på øya Maracuya

Linda Skuggen la godt merke til nokre av kjønnsforskjellane blant menn og kvinne på øya, og korleis dette utspeila seg i det sosiale livet. Korleis navigerar kvinner og menn på øya mellom å stå fram som respektable og samtidig ha mange elskarar? Kvifor kalla innbyggarane på øya Lindas kjæreste for Mr. Crab? Kva måtte Linda lære seg for å få innpass blant ungdommane på øya? Meir om dette vil du lære i episode 2 av forskningsfronten.

Linda saman med ein av hundane ho adopterte på feltarbeid (Foto: Linda Skuggen)

 

Siste podcaster

 • Forskningsfronten Epi. 5: Korrupsjon med generalsekretær Guro Slettemark
  i 5. episode av Forskningsfronten får vi besøk av generalsekretær i Transparency International Norge, Guro Slettemark. Transparency International publiserer hvert år en korrupsjonsindeks. Indeksen rangerer 180 land på bakgrunn av graden korrupsjon i den offentlige sektor. Hva er korrupsjon? Hvorfor skårer vestlige land som Canada, Frankriket, Storbritania og USA lavere en tidligere? Hvor skjer korrupsjon offentlig i Norge? Hva gjør man om man mistenker korrupte handliger? Dette vil du få svar på i dagens episode av Forskningsfronten.
 • Forskningsfronten Epi. 4: Rettsvitenskap og forskning med jurist Arne Rekve
  i 4. episoden av Forskningsfronten får vi besøk av jurist Arne Rekve. Han skal blant annet fortelle om sitt studieløp på forskerlinjen innen master i rettsvitenskap. Hvordan fungerer jusstudiet? Er det stor forskjell på rettspraksis i Norge og USA? Hvem var Dworkin og hva innebærer hans tese om "Det rette svar"? Er alle advokater drittsekker? Dette er noen av spørsmålene du vil få svar på i denne episoden av Forskningsfronten.
 • Forskningsfronten Epi.3: Mat og helse i skolen
  I denne episoden av forskningsfronten får vi besøk av høyskolelektor Karoline Nordal. Hun lærer opp stundenter i hvordan man underviser i mat og helse i skolen. Visste du at kun 36 prosent av de som underviser i mat og helse har undervisningskompetanse i det? og at det blir satt av mindre og mindre tid til mat og helse i skolen? Hvordan jobber man med å undervise stundenter i å undervise i mat og helse faget? Dette er noe av spørsmålene som vil bli besvart i denne episode.
 • Forskningsfronten Epi. 2: Seksualitet på Maracuya Island
  I denne episoden av Forskningsfronten får vi besøk av sosialantropolog Linda Skuggen. Hun vil fortelle om sitt kvalitative feltarbeid på Maracuya Island. Hvordan navigerer kvinner og menn på øyen mellom å fremstå som respektable og samtidig ha mange elskere? Hvorfor kalte innbyggerne Lindas kjæreste for Mr. Crab? Hva måtte Linda lære seg for å få innpass blant ungdommene på øyen? Mer om dette lærer du i dagens episode.
 • Episode 1: Kvartærgeologi med geolog Carl Regnéll
  Forskningsfronten er programmet som ønsker å gjøre dagsaktuell forskning tilgjenglig og forstålig for deg. Dagens gjest er geolog Carl Regnéll. I denne episoden vil du lære mer om kvartær geologi, da vi snakker om isbreer og istider. Visste du at vi i dag er i en istid? Dette er noe av det vi snakker om i dag.

Anbefalte artikler