Det største valget i verdens historie

Narendra Modi, nåværende statsminister, og hans parti Bharatiya Janata party vant det forrige valget i 2014, og har siden hatt stor popularitet blant folket. Nå er det dags for nyvalg hvor regjering skal velges for nye fem år. Modi stiller på nytt, men får konkurranse fra andre sterke partier. Det blir med det spennende å se om han beholder sin popularitet opp mot valget, eller om han blitt slått av andre aktuelle kandidater.

India har et to-kammer system, hvor det nå er dags for valg i underkammeret, Lok Sabha. Partier velger enten sin kandidat til statsministerposten før eller etter valget. Det partiet som får flest stemmer ved valget, innfrir så sin kandidat. Underhuset er det organet med høyest lovgivende makt, og med det er dette valget svært viktig.

Et massivt valg

Indias valg er av verdens største demokratiske utøvelse. Ved det forrige valget kunne hele 830 millioner mennesker stemme, av disse var det 550 millioner som faktisk stemte. I år er det antatt at 900 millioner har stemmerett, og dermed vil enda flere ta til valglokalene enn ved forrige valg. På bakgrunnen av mengden mennesker som skal stemme ligger det mye logistikk rundt valget, hele 1 million valglokaler skal settes opp for å sikre at flest mulige med stemmerett får delta, samt er valget delt opp slik at valgavstemningen går fra 11 april til 19 mai. Resultatet av valget vil fremstilles 23 mai.

Foto: SAJJAD HUSSAIN/AFP/Getty Images

Fokus på inkludering

Tidligere har det vært uroligheter for demokratisystemets representativitet. Med Modi, som er en klar hindu sympatisør, har folket de siste fem årene sett en tendens til splittelse mellom hinduer, som er majoriteten av befolkningens religion, og andre ulike minoriteter. Med det nye valget er det stort fokus, spesielt blant førstegangsvelgere og andre unge indere, på framdriften av et mer inkluderende India. Folket ønsker å se en forandring ved at minoriteter og fattige blir mer inkludert, og at saker som treffer minoriteter og fattige hardt blir prioritert. Arbeidsledighet er et av de samfunnsmessige problemer som fokuset har ligget på, men også ytterligere støtte til landets fattige, og da spesielt rurale bønder har stått sentralt som saker som skal løfte valgdeltakelsen.

For å sanke inn flere stemmer har partier gått ut med lovnader om nye støtteordninger for bønder og andre fattige. Blant annet har Modis parti lovet inntektsstøtte på 6000 rupier (745kr) per år til 123 millioner småbønder. Opposisjonspartiet kongressen har som motsvar ytret sitt ønske om å gi universial basic income (UBI) til landets fattige om de blir valgt. Andre opposisjonspartier går i tillegg hardt ut mot Modi for hans høyre-vridde politikk, og viser felles misnøye mot det sittende paritet. Dette hjelper både på stemmegivning fra bønder og fattige, men også unge velgere som søker mer inkludering fra en ny regjering.

 

Ønsker du å vite mer om temaet? – Følg med fredag klokken 11 på utenriksmagasinet MIR (UMIR) livesending som skal gå i dybden på valget i India.

Siste podcaster

  • Om statsbesøk, bombing av Rafah og fremtidens byer
    I dagens episode av Utenriksmagasinet Mir snakker vi om Moldovas president, Maia Sandu, sitt besøk i Norge. Vi snakker også om hvorfor Kinas Xi Jinping har vært på Europa turné. Vi snakker også om krigen på Gaza nå som en invasjon av byen Rafah truer. Til slutt snakker vi om Saudi Arabias ambisiøse eller tåpelige fremtidsprosjekt: byen Neom. I studio har vi Eirik Eitrheim, Isac Bartvik Jørgensen, og Marie Reitan. Produsent er Magnus Nordal Røtnes. Ansvarlig redaktør er Sofie Larsen Nesdal.

Anbefalte artikler