Internasjonale studenter sliter med å integrere seg

This content has been archived. It may no longer be relevant

Jeg følte meg velkommen, men det kan ikke sies for flesteparten av de andre internasjonale studenter. Jeg tror mange av dem følte seg nesten deprimert og utestengt, sier Keles.

Why International students should not come to Norway” lyder tittelen på presentasjonen til Curt Rice, rektor for Høgskolen i Oslo og Akershus. Dette var en presentasjon som ble vist på ”The Norwegian Centre of International Cooperation in Education”-konferansen. Rice sier i innlegget sitt at han har vanskelighet for å anbefale utvekslingsstudenter til å komme til Norge.

Nyhetsuka har snakket med en utvekslingsstudent, Studentsamskipnaden i Bergen, Erasmus Student Network (ESN) og Studentparlamentet om utfordringene internasjonale studenter møter når de kommer til Norge.

Hør hele intervjuet her:

Får ikke lære om den norske kulturen

Keles mener at det var veldig fristende og motiverende å tenke på å studere i Norge, men etter å vært her i over to måneder så er han ikke helt fornøyd med sine erfaringer.

– Vi vil lære norsk og om den norske kulturen, og hvis du vil det så må du være med i studentorganisasjoner, sier Keles.

Ifølge Keles mener de fleste studentorganisasjonene at du må kunne om den norske kulturen og språket før du blir med.

– Dette skaper en paradoks, sier Keles.

Ingrid Fjellbakken fra Studentparlamentet på UIB sier at hvis Curt Rice sin presentasjon har gode grunner for at studenter skal holde seg borte fra Norge, så er dette noe de absolutt må ta tak i.

– Studentparlamentet jobber jo med å ivareta UIB-studentenes interesser, har dere ett spesielt fokus på internasjonale studenter?

– Ja, det er jo prioritert arbeid for studentparlamentet for å jobbe for at internasjonale studenter trives og intrigeres i studentsamfunnet.

Fjellbakken forklarer at mye av informasjonen de gir ut prøver de å få oversatt til engelsk, og at den internasjonalansvarlige er veldig engasjert.

Tilbudet kan bli bedre

Tor Prestgard, styreleder for SiB håper ikke at internasjonale studenter sitter med følelsen av at de ikke gir dem et godt tilbud. Han er fornøyd med tilbudene de gir til utvekslingsstudenter, men mener og at de kan bli bedre.

– På vegne av SIB så er vi fornøyd med de tilbudene vi gir. Jeg sier ikke at de er de beste tilbudene og at de ikke kan bli bedre, sier Prestgard når vi spør ham om tankene rundt innlegget til Curt Rice.

Han sier også at det er andre som har et større ansvar for å integrere enn hva SIB har.

– Hvilken rolle spiller SIB i mottaket av internasjonale studenter?

– Hovedoppgaven vår er boliggarantien som vi tilbyr, som sikrer alle internasjonale studenter tilgang til bolig, sier Prestegard.

Han sier også at de bidrar til oppstartsukene, med ulike tilbud av rådgivning som SIB tilbyr.

Keles forklarer at når man skal komme til Norge må man sende hundre tusen norske kroner til SIB for å vise at man er økonomisk stabil, og at SiB lover at man skal få disse pengene tilbake med én gang man kommer til Norge. I den forbindelsen forteller Keles at det har vært mangel på penger som SiB skulle overføre tilbake til utvekslingsstudenter. Dette forklarer SiB med at flere av studentene ikke har oppgitt kontoinformasjon slik at tilbakebetalingen kan bli gjennomført.

Må invitere deg selv

Keles mener at i den norske kulturen må du nesten invitere deg selv til ulike arrangementer, noe som han påstår mange internasjonale studenter ikke vet om. Også de melder seg inn i studentorganisasjoner for å kommunisere med nordmenn.

Maiken Solbakken fra Erasmus Student Network (ESN) sier at mange melder seg inn i deres organisasjon ofte fordi de vet at de blir automatisk invitert til alt av arrangementer, samtidig som de blir kjent med norske studenter.

– Det det har blitt snakket mye om dette semesteret er at en måte for å bli kjent med norske studenter på er å være med i en studentorganisasjon, sier Solbakken.

Solbakken forklarer problemet til ESN på denne måten:

– Vårt problem er å få tak i norske studenter til å delta på aktivitetene, der har vi en lang vei å gå.

Et av deres programmer som heter Buddy har fått stor oppslutning, spesielt blant internasjonale studenter.

– Hvordan kan man få flere norske studenter til å melde seg på programmer som dette?

– Det er jo det store spørsmålet som vi alltid stiller oss, sier Solbakken.

For at internasjonale studenter skal bli bedre inkludert, mener Keles at det er i studentorganisasjonene noe må endres.

– Du kan si at alle organisasjoner må ha med minst én utviklingsstudent, eller så får de kutt i budsjettet sitt. Det hadde nok vært det beste, sier Keles.

Solbakken sier at de har store problemer med å rekruttere norske studenter som har erfaring med utveksling og har en interesse for nasjonalisering.

– Hva løsningen er, er utfordrende.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler