– Det dårligste budsjettet noensinne

This content has been archived. It may no longer be relevant

Velferdstingets budsjettmøte er en dag det er knyttet mye spenning til blant studentorganisasjonene i Bergen. Hvem vil få, hvem vil tape?

På forhånd av Velferdstingets budsjettmøte hadde det kommet inn fire endringsforlag, og etter hvert som debatten rundt tildelingene gikk, kom det inn en rekke nye forslag. Til slutt hadde det kommet til sammen 20 nye endringsforslag, hvorav ti gikk videre til votering. I det endelige resultatet var det Studentradioen som måtte ta den største støyten.

Hør hele reportasjen:

– Nesten korrupsjon

Eirik Reikerås fra DERA går hardt ut mot det vedtatte budsjettet (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)
Eirik Reikerås fra DERA går hardt ut mot det vedtatte budsjettet (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)

En av de som var misfornøyd var Eirik Reikerås, representat fra Det Eneste Reelle Alternativ i Studentparlamentet ved UIB.

– Greit nok at de klarer å finne penger til en ny VT-post, men det de har gjort er jo i praksis å nesten legge ned Studentradioen.

Reikerås var av de som kom med endringsforslag, men som ble nedstemt i voteringen.

– Vi ønsket å gi til videre drift av Studentradioen, og vi bøyde oss langt for å få til det. Men det gikk ikke, fordi HiB og NHH hadde bestemt seg for å plukke til seg selv.

Han går hardt ut mot budsjettprosessen.

Leder i Studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, er ikke enig i Reikerås sin kritikk (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)
Leder i Studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, er ikke enig i Reikerås sin kritikk (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)

– De som sitter her er ikke skikket til å dele ut 6 millioner kroner. Det som foregår er så nærme korrupsjon du får. De som har spesielle institusjoner som søker VT om penger, setter seg sammen og finner ut at de har flertall. Så gir de veldig mye til seg selv, og tar fra flertallet.

Leder i Studentparlamentet ved HiB, Fredrik Bødtker, er ikke enig i Reikerås sitt syn.

– Dette ble sagt ifjor også. Da kalte de det et kupp. Her prøves det å finne de beste løsningene, punktum. Det er ikke noe mer enn det. Og når vi mener at den beste løsningen for studentbergen er den som nå er slått gjennom, så har det ingenting med hvilke institusjoner som stemte for eller imot det.

Mener SriB må omprioritere økonomien

Ingvild Kvinnsland mener Studentradioen kan klare å kutte i sine utgifter. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)
Ingvild Kvinnsland mener Studentradioen kan klare å kutte i sine utgifter. (Foto: Jon Peder Horn Opsahl)

Ingvild Kvinnsland fra Norges Handelshøyskole sto bak det vedtatte forslaget og forklarer prioriteringene:

– Vi har prøvd å tenke på hva som vil generere mest mulig studentvelferd. Vi følte at vi hadde lyst til å prøve å få gjennom en litt drastisk endring som kan føre til at radioen kanskje omprioriterer hvordan de bruker pengene sine, heller enn å ta små endringer hvert år.

Fulltidsstilling til VT

VT fikk støtte til en ny betalt fulltidsstilling. Leder Linnea Reitan Jensen ble svært overveldet av dette.

– Jeg er strålende fornøyd med at vi har fått en nestleder på heltid. Samtidig er det veldig synd at VT er såpass delt, og at det må gå så hardt utover én organisasjon.

Kvinnsland mener det er riktig at VT får denne muligheten.

– Man har sett at arbeidsmengden til Reitan Jensen har vært såpass stor, og at hun ikke har hatt muligheten til å få hjelp fra Arbeidsutvalget sånn som situasjonen har vært i dag.

Kritikk mot fordelingen

Det var stor enighet på møtet om at budsjettprosessen burde endres, og Reitan Jensen sier arbeidet er i gang:

– Vi har satt ned en komité som skal se på hele budsjettfordelingsprosessen. Så må vi se hva den komiteen kommer fram til og om vi kan gjøre fordelingen av midlene på en annen måte enn vi gjør i dag.

Bødtker ser også problemer med dagens ordning.

– Vi sitter der og hiver tusenlapper i alle mulige retninger, og ofte er flere av forslagene uten gode grunner for hvorfor de kommer. De kommer som en del av et politisk spill, og det syns jeg er veldig uheldig.

Han skal selv være med i komiteen som skal vurdere ordningen, og har forslag til endringer:

– En del av fordelingen burde kanskje vært at man har en gruppe som setter seg dypere inn i fordelingen og kommer fram til én prosentsats til media og én til idrett, og så er de vi skal vurdere på møtet.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler