“Ingenting av meg”

This content has been archived. It may no longer be relevant

Ingenting av meg er et kort og intenst stykke som dreier seg om svik og sorg. Kjærlighet er også sentralt, men ikke den oppløftende varianten.

«Hun», spilt av Skumsvoll, forlater «Eks», spilt av André Søfteland, til fordel for en yngre mann, «Han», spilt av Stian Isaksen. Kanskje som en flukt fra den relasjonen hun og eksmannen har hatt over lang tid? Eller kanskje for å bli definert på nytt?

Hvordan vi defineres som mennesker avhenger av den som ser oss. Hvem vi omgås sier noe om hvem vi er.

– Det er en del av meg det også hva andre forestiller seg, sier «Hun».

Enkel, men effektiv scenografi. (Foto: Odd Mehus).
Enkel, men effektiv scenografi. (Foto: Odd Mehus)

Lygre skriver replikker og dialoger på en annerledes og interessant måte. Han velger å la karakterene snakke om seg selv og deres handlinger. Enten i jeg-form eller tredje-person. Han lar dem også si noe om hvor de er, hvor de befinner seg og hvilken tid de befinner seg i. Overført til scenen resulterer det i at i løpet av en replikkveksling har skuespillerne flyttet seg i tid og rom og tilbake igjen. Som publikum må man følge med hele veien og det krever at du klarer nettopp dette for å ha muligheten til å få med deg helheten av historien som utspiller seg.

Den fjerde rollen, “Mennesket”, spilt av Marianne Nielsen, veksler mellom ulike roller uten noe form for kostymebytte. Her må publikum igjen være observant for å få med seg overgangene.

Ingenting av meg spilles på DNS frem til 10 juni. Om du ønsker en litt annerledes teateropplevelse med mye gode dialoger, kan vi i Skumma anbefale å ta turen til Teaterkjelleren for å se et dystert stykke om familieforhold, kjærlighetsforhold, sorg og søken etter å finne seg selv.

Hør intervjuet vi gjorde med Ane Skumsvoll i Skummas podcast her:

Siste podcaster

Anbefalte artikler