Bør cannabis legaliseres i Norge?

This content has been archived. It may no longer be relevant

Legalisering av cannabis i Norge har den siste tiden vært mye diskutert i landets medier. I USA legaliserer flere og flere stater enten medisinsk cannabis på resept, eller bruk og salg av stoffet. Utenriksmagasinet Mir har snakket med leder i Unge Venstre, ungdomspartiet som ønsker å legalisere cannabis, og leder i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), som er negativ til legalisering, for å høre deres argumenter for og mot legalisering av cannabis i Norge.

Stor uenighet

Mandag 23. februar publiserte TV 2 en sak om at legalisering av medisinsk marihuana i følge en ny amerikansk studie skal være positivt. I følge denne amerikanske studien blir smuglere utkonkurrert og mye av kriminaliteten forsvinner som følge av legaliseringen. De sterkere forkjemperne av legalisering ønsker også en full legalisering, ikke bare for medisinsk marihuana, men hvor cannabis blir solgt i et regulert marked.

I Dagbladet skriver derimot forskningsleder i Statens Institutt for Rusmiddelforskning (SIRUS), Anne-Line Bretteville-Jensen, at det etter avkriminaliseringen av bruk i Australia (men ikke en full legalisering) ble en reduksjon i gjennomsnittsalderen for de som debuterte med cannabis. Alderen gikk ned fra 18 år til 16 år, og en lavere oppstartsalder kan i følge henne gi alvorlige konsekvenser for brukernes utdanning, arbeid og helse.

Unge Venstre mener at argumentene for legalisering veier tyngst, og deres leder Tord Hustveit mener at forbudet har hatt mange negative konsekvenser som følger av økt kriminalitet og tap av kontroll over stoffene som finnes på rusmarkedet i dag.

– Vi har sett de siste årene at cannabisen har blitt sterkere og sterkere, og farligere og farligere. Dette er en utvikling som kommer som en følge av forbudet.

Hør begge intervjuene om legalisering her:

En bedre, alternativ ordning

Foto: Unge Venstre
Leder i Unge Venstre, Tord Hustveit. (Foto: Unge Venstre)

Hustveit legger vekt på at cannabis kan bli solgt i ordnede former dersom det blir legalisert, og dermed bli håndtert av profesjonelle. Han ser for seg en ordning lignende den vi i dag har med Vinmonopolet. Dermed vil man kunne legge til rette for at stoffet ikke selges til hvem som helst. Unge Venstre vil ha et system som sørger for at brukere som har store personlige problemer blir ivaretatt fremfor at de blir straffet.

– Straff har ikke vist seg å føre til færre brukere. Det viktigste er sosiale tiltak, forebygging og hjelp til de som trenger det, og da mener jeg at dette må være hovedfokuset i norsk ruspolitikk, ikke straff.

Bruk av cannabis har vist seg å kunne være en lenke til tyngre stoffer. Hustveit sier at den norske forskeren Willy Pedersen har sett på dette problemet og funnet ut at dette først og fremst skjer som et resultat av forbudet. Hustveit sier at de som kjøper cannabis på et ulovlig marked kommer i kontakt med de som selger sterkere stoffer, og disse har sterke motiver for å få deg avhengig. Veien fra cannabis blir da veldig kort over til sterkere stoffer.

– Hvis man skiller ut cannabis og selger det hos lisensierte, ansvarlige foretak, vil det gjøre at det ikke blir en like kort vei til sterkere stoffer, sier Hustveit.

Skadelig for belastede mennesker

Leder i KrFU, Emil André Erstad, mener at en legalisering vil være skadelig for de som allerede sliter på skolen, i arbeidslivet og økonomisk. Han legger også vekt på at en legalisering vil sende et signal om at det er greit å bruke cannabis. I motsetning til Tord Hustveit mener Erstad at det vi i dag klarer å samle opp gjennom et apparat som tilbyr hjelp og behandling, vil forsvinne hvis cannabis blir legalisert.

– Problemet med denne debatten er at de som ønsker en legalisering, for eksempel Unge Venstre, legger til grunn at vi kan bytte ut alkohol med cannabis, og dette er ikke tilfelle. Det vil heller bli en kombinasjon som fører til enda mer ruskonsum, mener Erstad.

Marihuana blir omtalt som mindre skadelig enn alkohol, og Erstad og KrFU kan i enkelte tilfeller være enig i at dette er riktig.

– For enkelte er det det, for andre, som flere forskere har påpekt, kan cannabis være mer skadelig. Dette gjelder spesielt de som er utdanningsmessig og sosialt belastet.

Erstad sier at det er de menneskene med disse belastningene som vil oppleve de største negative konsekvensene av en eventuell legalisering. Avhengigheten og skadene vil her være større enn ved for eksempel alkohol.

Foto: Krfu
Leder i KrFU, Emil André Erstad. (Foto: Kristelig Folkepartis Ungdom)

Positive eller negative konsekvenser?

Unge Venstre baserer sine argumenter på at stoffet etter en legalisering ville blitt solgt i mer ordnede former, hos lisensierte foretak, og at dette dermed vil hindre at unge går over til sterkere stoffer etter eksperimentering med cannabis. I tillegg ønsker de at det skal fokuseres på behandling fremfor straff, og de mener at en legalisering dermed må til.

KrFU mener på den annen side at konsekvensene for mennesker som allerede har sosiale belastninger vil bli så store at stoffet burde forbli ulovlig. Selv om cannabis i seg selv kan være et mildt stoff for mange, vil det være en overhengende risiko for at det kan være skadelig for andre, mener KrFU.

Aftenposten skrev i fjor at det kun var 13 prosent av befolkningen i Norge som ønsket å legalisere cannabis, og at de unge er de mest liberale. Om det noen gang blir en legalisering av cannabis i Norge vil fremtiden vise.

Siste podcaster

  • El Salvador kjemper mot gjengkriminalitet
    Dagens episode handler om president Nayib Bukele sin massefengsling av mistenkte gjengmedlemmer. Nesten 80 000 mennesker har blitt fengslet så langt. Hvilke konsekvenser har tiltakene fått? I studio har vi Eirik Eitrheim, Thea Mostraum og Live Haugstad Hilton. Som gjest har vi El Salvador eksperten Hans Egil Offerdal. Produsent er Magnus Nordal Røtnes og ansvarlig redaktør er Sofie Larsen Nesdal.

Anbefalte artikler