Over 50 prosent fikk A

This content has been archived. It may no longer be relevant

Høy andel

Dekan for NHHs masterstudier, Kenneth Fjell kan fortelle at andelen A-arbeider innen juridiske og økonomiske og administrative fag er så høy fordi det har festet seg en tolkningen  av hva som er en «fremragende» blant sensorene som sensuerer oppgavene.

– Denne oppfatningen har vart lenge, og den er klart i utakt andelsmessig med veldig mange andre disipliner.

Halvparten av over 500 studenter fikk en A på sin masteroppgave. Fjell vedkjenner at dette er et spørsmål som bør diskuteres.

– Dette reiser naturlige spørsmål om andelen er altfor høy, og om det burde vært en strengere fortolkning av A blant øk.adm-sensorene.

Ikke bare A-er

– Dersom vi hadde gitt A til samtlige som kom inn tror jeg ikke det ville vært gunstig verken for søknadsmengden, arbeidsmarkedet eller oss selv, sier Fjell.

Han mener at det er en spesielt ambisiøs gruppe som søker seg til NHH. For å komme inn på masterstudiene må studentene ha minimum B i snitt. Fjell sier at skolen er tjent med å ha karakterer som også tydelig skiller internt mellom kandidatene.

– Vi vet jo det at type hjemmeeksamen, gruppeeksamen eller deleksamener som tas underveis i semestret har gjennomgående betydelig høyere snitt enn individuell skoleeksamen.

Hør intervjuet med Kenneth Fjell, dekan for masterstudiet ved NHH:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2014/03/NHH-Kenneth-Fjell.mp3]

Klarer å skille mellom kandidatene

NHH gjorde i 2012 en arbeidsmarkedsundersøkelse som viste at 80 prosent av masterstudentene hadde jobb før de var ferdig utdannet. Til tross for at så stor andel av masterstudentene får A på masteroppgaven, mener Fjell at det ikke er noe problem for arbeidstakere å skille mellom kandidatene på andre områder.

– Der skiller karakterene veldig greit mellom kandidatene. På ordinær skoleeksamen er karakterene vesentlig lavere og det er rundt 14-15 prosent A-er, sier han.

På spørsmål om sjansen er stor for å få toppkarakterer på masterstudiet svarer han at hvis man legger inn en skikkelig innsats på selvstendig arbeid, er det i alle fall slik i dag.

Anbefalte artikler