Ønsket om å forstå

This content has been archived. It may no longer be relevant

Partikkelfysikk for dummies

Den tidligere forskeren ved CERN-laboratoriet i Sveits, og medhjelper i oppdagelsen av Higgspartikkelen i 2012, ga denne høsten ut boken De hemmelige partiklene. Seniorforskerens bok har som mål å forklare partikkelfysikk med dens kompliserte komponenter på en mer oversiktlig og lettvint måte til den jevne borger, uten matematikk eller tunge fagbegrep. Ifølge Samset handler partikkelfysikk om å forstå naturens minste byggesteiner, og hvordan disse fungerer sammen;

– Hvorfor er en penn en penn, og ikke plutselig blir til en tusj? spør Samset.

”Particle fever”

Higgs-bosonet og partikkelfysikk er også noen av temaene i filmen Particle fever, som vises i dag, tirsdag 29. oktober, på Det Akademiske Kvarter i regi av BIFF (Bergen Internasjonale Filmfestival). Regissør Mark Levinson, tar oss med på en reise gjennom universets historie, hvor gammel filosofi og vitenskapelige spørsmål møtes, for å gjøre vår eksistens mer forståelig og meningsfull. I filmen møter vi en rekke av forskere ved CERN-laboratoriet, og blir kjent med deres tanker om verden og dens byggesteiner.

Bok, forsker og film, fusjoneres harmonisk i etterkant av filmvisningen på Tegleverket tirsdag, hvor Samset vil holde et foredrag om partikkelfysikk og dets rolle i vårt daglige liv.

Vi gleder oss!

Hele intervjuet med Bjørn Samset kan du høre under:

[audio:https://srib.no/wp-content/uploads/2013/10/Intervju-med-partikkelfysiker-Bjoern-Samset-29.10.13.mp3]

Anbefalte artikler