Vinn ditt eget radioprogram

This content has been archived. It may no longer be relevant

Studentradioen i Bergen åpner for nye eksterne programmer, det betyr med andre ord en enestående mulighet til å få akkurat din stemme på eteren. Begrensningene er få og mulighetene er mange. Alt du trenger å gjøre er å lage en programpilot og en programbeskrivelse/søknad.

Kan jeg søke?

Du trenger ikke å være student for å sende inn en pilot til Studentradioen, alle som har mulighet til å lage et ukentlig program kan søke. Du trenger ikke ha erfaring med radioarbeid, men det er en fordel.

Vi legger heller ingen begrensninger på tema eller sjanger. Du kan låne både studio og utstyr til å produsere pilotsendingen. Vi søker primært piloter på programmer som varer en time, men vi er også åpne for halvtimespiloter. Medarbeideravtalen alle medarbeidere i Studentradioen må skrive under på forplikter en til ti timers arbeid i uken.

Pilot

En pilot er en prøvesending som viser hvordan programmet du vil lage høres ut. Det er denne sendingen som danner grunnlaget for utvelgelsen og det er derfor viktig at piloten er godt gjennomarbeidet. Piloten forventes å være av høy kvalitet ettersom du har lenger til til å arbeide med denne sendingen enn sendingene som går hver uke.

Programbeskrivelse

En beskrivelse av programmet bør inkludere følgende punkter:

  • Hva skal programmet hete?
  • Hva skal det handle om (konsept)?
  • Hvem er målgruppen og hvordan skal dere nå ut til denne?
  • Hvordan høres en typisk sending ut?
  • Hvem er medlemmene i programmet?
  • Hva trenger dere av oppfølging/utstyr?
  • Er du/dere forberedt på å jobbe med dette i ti timer i uken?

Fristen for å sende inn pilot er satt til 30. august

Alle forslag vil bli vurdert, men det vil bli lagt vekt på kreativitet og at programmet skiller seg ut fra de programmene som allerede eksisterer i SRiB . Dersom du vil søke deg til et eksisterende program i Studentradioen i Bergen kan du benytte deg av vårt søknadskjema.

Har du spørsmål om piloter eller ønsker du å diskutere en idé du har kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på ansvarlig.redaktor@srib.no, eller på tlf 55545147.

Anbefalte artikler