Universitetsvalget er avgjort

This content has been archived. It may no longer be relevant

Det er i dag klart at Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, overtar rektorjobben etter Sigmund Grønmo 1. august. Olsen vant over motkandidat Kuvvet Atakan med 58,9 prosent av stemmene.

Rektoratet til Olsen består av Anne Lise Fimreite som prorektor, Anne Christine Johannessen som viserektor for internasjonalisering og Oddrun Samdal, som viserektor for utdanning. Rektorog rektoratet sitter i en fireårsperiode, før det arrangeres nytt valg.

Universitetsyrekandidatene

Til Universitetstyre ble Mathias Bratz-Queseth og Heidi Fuglesang valgt inn. De vant over motkandidatene Erlend Sand, Klara Wade, Elin Monstad og Sindre Dueland.

Valgoppslutningen

Valgoppslutningen blant studentene har økt fra 13,25% i fjor til 19,12 % under årets valg. I fjor var det imidlertid ikke rektorvalg.

Anbefalte artikler