– Vi har plikt til å søke opp folk

This content has been archived. It may no longer be relevant

De er begge aktive i studentpolitikken, og stiller nå til valg i universitetsstyret. De mener dette er det organet der studenter har størst mulighet til å påvirke.

– Jeg har vært aktiv i studentkulturen og gjennom det sett hvor viktige universitetsstyrets avgjørelser er, sier Erlend. Det samme har Klara.

For de som er litt forvirret med tanke på hva universitetsstyret er, gir de to kandidatene en enkel forklaring. Universitetsstyret har seks møter i året, er universitetets høyeste organ og har et budsjett på 2,6 milliarder.

– Hit kommer nesten ferdigtygde saker eller saker som har gått til helvete, forteller Erlend.

I universitetsstyret avgjøres alt fra fadderukesaker til likestillingspolitikk på UiB.

Bruker Facebook

Som nevnt bruker de to kandidatene sosiale medier for å nå ut til studentene.

 Det er en selvfølge å bruke sosiale medier for å nå ut til de vi kjenner og aktive studenter, sier Klara.

Men skal vi tro Klara er det ikke alltid så lett å nå så langt.

 Vi vanker i ulike miljøer og derfor når ikke alle ut til andre deler enn sitt eget studentmiljø, og det er jo veldig synd.

Men sosiale medier er likevel en ressurs for studentpolitikere.

 Det har skjedd at vi har fått spørsmål gjennom Facebook og sosiale medier som vi deretter har diskutert, forteller Erlend.

Plikt til å være synlig

De understreker begge at de føler en plikt til å søke opp studenter aktivt.

– Det er viktig å se miljøene og gå utenfor parlamentet, sier Erlend. – Det er litt vanskelig hvis man sier at det bare er å ringe på eller banke på døra, men så vet ingen hvor kontoret er.

 Det aller viktigste med å være studentpolitiker er å være synlig og tilgjengelig, sier Klara.   Det er viktig å være aktive i studentkulturen og fortsette å ha den gode kommunikasjonen.

Sosiale medier ikke en erstatning

Begge mener at vi likevel ikke bør glemme fysiske måter å være synlige på til fordel for sosiale medier.

– Det viktigste er vel egentlig å være synlig rent fysisk og aktivt oppsøke studentene og snakke med dem og delta, forteller Klara.

 En god ting er for eksempel å arrangere månedlige treff der alle som har en sak kan få komme og gråte for sin syke mor, sier Erlend.

Alle kan stemme

Valget av representanter til universitetsstyret er fra 17-24 april, og er åpent for alle til å stemme.

 Alle studenter kan og bør stemme, for dette er den reelle måten å påvirke på, konstaterer Klara.

Klara Wade og Erlend Sand mener bruk av sosiale medier er nødvendig for å nå ut til studenter.

 

Bilde: Adrian Søgnen

Anbefalte artikler