Vennskapelig krig om lederskapet

This content has been archived. It may no longer be relevant

Av personlige grunner trakk Anita Tøien Johansen seg fra sitt verv som leder i Studentparlamentet (SP) i forrige uke. Hendelsen har sparket igang en vennskapelig konkurranse mellom de to studentpolitikerne Peter Sebastian Hatlebakk fra Sosialdemokratene og Yngve Rømcke Høiseth fra blå liste, som nå ønsker å ta over som leder i SP etter Johansen. Det er i overkant av tre måneder igjen av perioden, og Studenparlamentet må derfor velge en ny leder som kan sitte ut dette semesteret.

Føler seg moden for ansvaret

Yngve er ansvarlig for velferds- og læringsmiljøet i Arbeidsutvalget. – Jeg føler jeg er moden for å ta på meg lederansvaret i Studentparlamentet. Det er viktig at vi bruker kortest mulig tid på å komme igang igjen og fortsette Studentparlamentets arbeid etter at lederen nå har trukket seg. Og siden jeg har sittet i Arbeidsutvalget en stund, vil jeg derfor være i stand til å ta over fort og effektivt.

Dersom Yngve blir valgt til leder i SP stiller Mathias Ulrik Seip Bratz-Queseth fra liberal liste til Yngves ledige plass i Arbeidsutvalget.

Yngve trekker også frem sine personlige egenskaper som gjør han godt egnet til å ta lederjobben. – Jeg har de egenskapene som trengs, sier han. – I tillegg er det svært spennende med rektorvalget som kommer opp, og det er viktig at vi er klare for å påvirke de to kandidatene til å vri programmene sine mest mulig i studentenes favør.

Vil rette oppmerksomheten mot kvalitet i høyere utdannelse

Peter understreker at det er nettopp rektorvalget, i tillegg til stortingsvalget, som er mye av grunnen til at han stiller. – Det ledervervet akkurat nå trenger er et ganske annerledes sett med ferdigheter enn det som vanligvis har vært tilfellet i studentpolitikken, forklarer han. – Men misforstå meg rett, jeg har lang praksis i Studentparlamentet siden 2009, og har sittet i forskningsutvalget over flere perioder. Det mest sentrale en leder i SP kan gjøre nå, er å bruke en skarp penn og tunge til å sørge for at oppmerksomheten i valgkampen, fortrinnsvis i stortingsvalgkampen, men selvfølgelig også rektorvalgkampen, dreies i retning av kvalitet i høyere utdannelse.

De to kandidatene til vervet som leder i Studentparlamentet har begge mye erfaring fra studentpolitikken og er forberedt på å bruke mye tid og krefter dersom de blir valgt. Likevel understreker de begge at dette er en vennskaplig strid om lederskapet.

 

Anbefalte artikler