Teltmaker og apostel

This content has been archived. It may no longer be relevant

For lang tid, og man glemmer tiden. En mann ved navn Jesus gikk på denne jord for over to tusen år siden. I hans vake skulle en sekt oppstå og utvikle seg til å bli den største, monoteistiske religionen i verden; “Jesus Kristus-dommen”, eller kristendommen.

De kristne budbæreres første steg

Alt her på denne jord har en begynnelse, og Atle Næss tar for seg de første skrittene til kristne budbærere i Det nære østen. Boken kan nok ikke klassifiseres som historisk fiksjon, men den tar utgangspunkt i annen litteratur, nærmere bestemt et utdrag fra Bibelen. Paulus’ brev til Filemon, kalt “Filemonbrevet”, er det korteste brevet av apostelen Paulus som man finner i Det nye testamente. Apostelen Paulus, teltmaker av profesjon (derav tittelen «Teltmakeren»), født i Tarsus mellom 10 og 5 f.Kr., død i Roma ca. 67, er kjent som den første kristne misjonæren og mannen som står for mange av ordene som fyller opp Det nye testamente. I hans brev til Filemon tar Paulus den rømte slaven Onesimos’ forsvar etter at sistnevnte har oppsøkt apostelen i fengsel, i håp om at apostelen Paulus vil hjelpe ham på veien mot frihet.

Istedenfor argumenterer Paulus for at Filemon viser sin slave nåde og tar ham tilbake som «sin kristne bror» som har funnet veien til lyset, til Guds hjerte, til misjonæren og apostelen Paulus’ kristendom.

Når begynner diktingen?

Men hva skjer så? Hva hender med Onesimos? Hva blir hans herre Filemons avgjørelse? Vel, det er her Atle Næss slipper sine bibelske tøyler og starter å dikte. Forfatteren tar utgangspunkt i slaven Onesimos og leseren følger slaven på sine mange reiser som venter. For det er en bok om reiser fra en annen tid. Ingen tog, ingen biler eller busser. Kun vandrerens bein å stå og gå på i støvete og tørt landskap i taktfast, monotont tempo.

En og annen gang blir leseren med på reiser over havets ondulerende bølger, og man kan smake middelhavssaltet etter hvert punktum. Hastverk er lastverk; reisene tar sin tid. Men det er nettopp denne rytmen som får vandreren til å åpne sitt sinn på harde, romerske landeveier eller humpete stier. Vi følger Onesimos gjennom hans liv, fra slave til fri mann, fra ung til eldre. Stiene han vandrer på går både opp og ned; rette strekninger var uvanligere den gang da enn bortskjemte homo modernicus er vant til i våre dager.

Onesimos har sine forskjellige sider som kommer til utspill via hans erfaringer utover i boken. Men mest intrigerende er allikevel apostelen Paulus. Han fremtrer som mystisk, nesten fantastisk hadde det ikke vært for hans menneskelige feil. Man ser opp til ham, men så virker apostelen som en mann med høyst konflikterende ambisjoner. Man spør seg om ikke Paulus utnytter Onesimos og de andre troende. Og det gjør han nok i denne boken. Man spør seg siden kun om denne utnyttelsen er forsvart av en unektelig tro i en enkelt gud.

I Paulus’ fotspor: en labyrint

Det er en historie om religion, samfunn og menneskelige relasjoner. Vi blir tatt med inn i et lappeteppe av en verden som for det moderne menneske virker utenkelig. Det nære østen fremtrer som den labyrinten det var og kanskje fortsatt er til en viss grad. Utallige folkeslag med hver deres gud, om ikke guder, hver deres språk, kultur og skikker. Hovedpersonen i boken til Atle Næss er like mye Onesimos, som Paulus, som den tidligere kristne sekt, som dette mylderet av diversitet og universalisme. Historien tar leseren med på møter blant troende; inntrykket av å være i mindretall slipper aldri leseren, og forfatteren får vehikulert en stemning om en verden ikke så ulik dagens hvor menneskets daglige problemer er like lite guddommelige som de alltid har vært.

Teltmakeren vil for noen muligens være en merkelig leseropplevelse siden rytmen er ufeilbar, samtidig som det er en gjennomtrengende ro i forfatterens ord og setninger fra begynnelse til slutt.

Dette er ikke Atle Næss’ første forsøk på å trenge seg gjennom kraniet på en historisk person. Han har tidligere skrevet om tvileren Tomas og den italienske vitenskapsmannen Galileo Galilei. Det er en litteratur forfatteren mestrer. Som leser føler man gjennom alle setninger at forfatteren styrer skuten med bestemt og stillferdig autoritet.

Vil du bytte en bok du fikk til jul, eller kjøpe til deg selv eller en annen en forsinket julegave, så kan du trygt investere i Teltmakeren; en bok ført med standhaftig penn.

Av Emil Perron

 

TIDLIGERE
 UTGIVELSER AV ATLE NÆSS

  • «Din nestes eiendom» (2009)
  • «Roten av minus en» (2006)
  • «Innersvinger» (2002)
  • «Den tvilende Thomas» (1997)
  • «Nidarosdomen» (2011)
  • «Munch. En biografi» (2004)
  • «Da Jorden sto stille. Galileo Galilei og hans tid» (2001)

 

Anbefalte artikler