— Narkotikapolikken er inhuman

This content has been archived. It may no longer be relevant

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, mener det er viktig å få fram mennesket bak rusfasaden. Han mener fagfolkenes fokus på rus tar oppmerksomheten bort fra årsakene som leder folk inn i rusavhengighet.

— Hvis man hadde jobbet med de bakenforliggende årsakene ville det inspirert brukerne til selv å velge en livsstil med mindre eller ingen rus.

Knutsen understreker at han ikke ønsker «bjørnetjenestetiltak», men påpeker at det finnes mange måter å hjelpe på som ikke er tillatt i dag.

Hør hele debatten her
[audio:http://srib3.srib.no/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/2010PC5_8CC0B2BABE79441891256766106E3643.mp3]
Hør innslag med sammendrag her:
[audio:http://srib3.srib.no/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Sspr-narkotikabruk-og-ruskultur.mp3]

— Det jeg mener med at vi har en inhuman narkotikapolitikk er at vi har klare grenser for hvor langt vi kan gå i å hjelpe mennesker med rusproblemer, men ingen grense for hvor langt vi vil gå i å straffe dem.

Han trekker inn tiltak som ikke tar sikte på å gjøre folk totalt rusfrie som noe positivt, men mener likevel tilbudene per i dag er for rigide og møter mye motstand.

— For eksempel er sprøyterom med 6 timers åpningstid en hån mot brukerne.

Petter Lønningen mener det er viktig med prosjekter som kan hjelpe de vanskeligstilte til et bedre liv gjennom å tilby en arena der mennesker kan møtes og utveksle historier.

— For eksempel å lage en setting der en utveksler klingende mynt mot et gatemagasin, sier Lønningen, som er redaktør i gatemagasinet «Megafon». Bladet er et tilbud som gir vanskeligstilte muligheten til å skaffe seg en inntekt på lovlig vis.

Slå av en prat

I likhet med Knutsen ser Lønningen et potensiale for forbedring i måten systemet behandler de rusavhengige.

— Veldig mye kunne vært gjort annerledes. Det viktigste er den kjempejobben som må gjøres innenfor behandlingsapparatet og manglende kommunikasjon mellom de forskjellige instansene.

Redaktøren tror også mye bør endres i samfunnets forståelse for og håndtering av rusavhengige i hverdagen, og at det må skapes en aksept for annerledeshet i det offentlige rom. Han mener det hjelper lite at rusavhengige for eksempel erklæres uønskede og bortvises fra kaféer.

— Jeg tror det viktigste man kan gjøre er å stoppe opp å ta en prat. Det finnes veldig mange forskjellige historier der ute, og det finnes ingen universelle løsninger som kan passe alle. Jo bedre forståelse vi har av en kompleks problemstilling, jo bedre rustet er vi til å møte den.

Forbud virker mot sin hensikt

Knutsen mener Norge ligger etter andre land og trekker inn det høye antallet overdosedødsfall i forhold til innbyggertallet i Oslo og Bergen. Han etterlyser konkrete tiltak som heroinklinikker, og mener de som ser på rusavhengighet som et kriminelt problem har misforstått.

— De (landene journ. anm.) som har fått det til har gått fra å se på det som et kriminelt problem til et helseproblem. Da får man innført fornuftige tiltak som virker etter hensikten.

Han mener også konsekvensene vi forbinder med narkotikabruk i dag skyldes forbudet mer enn bruken i seg selv, og fremhever viktigheten av å satse på behandlingstilbud.

— Vi skal strekke oss lenger og også tilby heroin. Vi skal gjøre alt vi kan for å gi folk lange gode og verdige liv.

Behandling framfor fengselsstraff

Erlend Horn, representant for Venstre i bystyret i Bergen, er enig med Knutsen i at vi må lære av andre lands behandlingstilbud. Samtidig tror han avkriminialisering kan hjelpe folk ut av avhengighet.

— Andre land har en annen tilnærming til rusproblemet. De ser på det som noe som må møtes med sosiale og ikke justispolitiske virkemidler. De har også sett at det ikke hjelper å slenge en sliten narkoman i fengsel for avhengighet, man må gi behandling framfor fengselsstraff.

Horn har forståelse for skepsisen til heroinassistert behandling, men presiserer at heroin er medisinen mange rusavhengige trenger for å fungere. Han tror også slik behandling kan hjelpe mange ut av kriminalitet, da mange tyr til dette for å finansiere bruken av rusmidler.

— Det som er hensikten med heroinassistert behandling er at de aller tyngste avhengige i mye større grad skal ha lett tilgang på heroin fra staten i legale og regulerte former. Slik kan man sørge for at livene deres blir litt mer verdig, livet blir litt enklere og på den måten gjør man det mer sannsynlig at vi kan få de ut av rusavhengighet.

 

Studentersamfunnet på radio kan du høre hver torsdag klokken 21.00 på Studentradioen.

Anbefalte artikler