Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

Utenfor Spekteret

Utenfor Spekteret tar opp viktige problemstillinger og setter de i perspektiv. Alt fra seksualitet, tilhørighet og kjærlighet; vi snakker om interessante temaer knyttet til identitet.