Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

Studentens Sosiale Håndbok

Vi lever i et samfunn hvor personlighet stadig blir prioritert fremfor evner, skills og kunnskap. Studentens sosiale håndbok er programmet som hjelper deg med å bli et mer sosialt, utadvendt og likbart menneske.