Hva er aktiv dødshjelp?

Eutanasi

Ordet eutanasi har sin opprinnelse i gresk og betyr “god” (eu) “død” (thanatos). Eutanasi som form for aktiv dødshjelp omhandler en leges tilsiktede injisering av medikamenter med formål om å ta livet av en person. Drapshandlingen må være et resultat av entydige og gjentatte anmodninger om hjelp til å dø fra personen som blir utsatt for injiseringen. Det foreligger imidlertid et krav om at personen som forespør drapshandlingen er tilregnelig og innforstått med hva handlingen innebærer. Frivillighet er altså et kriterium for at en handling skal karakteriseres som eutanasi. Dette skiller behandlingsformen fra dødsfall som forekommer som et resultat av tilbaketrekning av medisiner, såkalt passiv dødshjelp. Eutanasi brukes om behandlinger hvor en lege i direkte forstand injiserer en pasient med et dødelig medikament og skiller seg derfor fra assistert selvmord.

Assistert selvmord

Assistert selvmord kan defineres som en handling hvor en person får hjelp av helsepersonell til å ta sitt eget liv. Oftest forekommer dette ved at en lege skriver ut en dødbringende dose av et medikament, som pasienten selv inntar. Aktiv dødshjelp er en kontroversiell behandling som tilbys i land som Sveits, Belgia og Nederland, men som er forbudt i Norge.

Nekrologen tar debatten

Andreas og Sebastian tar i denne episoden av Nekrologen for seg om dette er en behandlingsmetode som vi ønsker velkommen innenfor landets grenser.

Siste podcaster