Øko meg her og GMO meg der

This content has been archived. It may no longer be relevant

Debatten har rast rundt Folkeopplysningen om stort sett alt programmet har tatt opp helt siden programmet først ble sendt høsten 2012. Men nå har programmet tatt pers i å lage oppstyr ved å røre noe som ligger veldig kjært for veldig mange; sunn, naturlig mat. Og allerede her begynner jeg å få et problem. Lang innpust nå, så starter vi på begynnelsen.

Naturligvis

Naturlig – et av vår tids mest brukte, mest misforståtte og dårligst definerte begrep.

Fra bokmålsordboka:
Naturlig: som hører til, som er eller skjer i overensstemmelse med naturen.

Ok, så naturlig betyr at mennesker ikke har tuklet med det. Dette er vel langt på vei den vanligste måten å definere naturlig på. Og som Wahl påpeker i episoden om GMO: det innebærer i grunn at vi ikke kan spise mesteparten av det vi finner i butikken i dag. Jeg tror ikke jeg har sagt noe nytt for noen hittill. Det typiske svaret er at det ikke blir det samme når du gjør det med sprøyter sånn som på bildet til høyre her.

GMO-mais får en innsprøytning av bluemeth-gener. Hehe, neida. Flickr/illuminating9_11
GMO-mais får en innsprøytning av bluemeth-gener. Hehe, neida. Flickr/illuminating9_11
Men bare tenk litt på ordene naturlig og GMO, merker du hvordan konnotasjonene bobler inni deg? Hvis noen beskriver noe som naturlig høres det umiddelbart positivt ut, men Zyklon B som ble flittig brukt på 40-tallet i Tyskland kunne du fint satt et debio-merke på og solgt til firedobbel kilopris. Virketstoffet i Zyklon B er HCN, bedre kjent som blåsyre, og er et helt naturlig stoff som finnes i massevis av nyttevekster. Huff da, gikk i Hitler-fella allerede etter et avsnitt.

Naturen føler ikke med deg

Alle vet jo dette. Jeg skjønner ikke helt hvor denne forestillingen om at naturen er iboende god kommer fra. Naturen, slik jeg ser det, er revnende likegyldig til både deg og alt du måtte mene og tenke.

Så jeg håper at det ikke er jeg som er fullstendig gal, men at i hvert fall noen av dere er enige. Og med dette i tankene, hvordan kan dette være et allment godkjent argument, og til og med en forklaring for alt mulig rart? Og man kan godt si at jeg er en kranglevoren pedant, men poenget mitt er ikke her at noen er dumme, eller at vi må slutte å bruke ordet helt. Poenget mitt er at folk må bli klar over hvordan dette ordet brukes til å tåkelegge en faktisk debatt, og som alle andre faktiske debatter må forholde seg til fakta. Da kan man ikke bare si “naturlig” når det passer deg.
For det er det folk gjør. Politikere, akademikere, idioter (meg), alle bruker jo ordet av og til. Når det passer oss.

Så med dette i tankene – hva mener jeg om GMO og økologisk mat? Jeg mener dette er begreper som blir brukt på en svært uheldig måte. De blir slengt ut, mens den som snakker glemmer at ord faktisk bare er noe vi bruker for å avgrense en ting fra i en annen, i en verden der slike grenser stort sett er diffuse. Det å si at GMO er farlig blir som å si at kjemikalier er farlig, eller kjøretøy er farlig, eller mennesker er farlig. Slutt stigmatiseringen av GMO!

India

Et eksempel for å illustrere hvor komplekst dette problemet er, er den grønne revolusjonen i India, som i 1961 brygget på en massiv sultkatastrofe. “Den grønne revolusjonen” brukes for å beskrive overgangen fra det tradisjonelle jordbruket, og innebar grep som å bruke genmodifisert hvetefrø, insektsmiddel, ugressmiddel, avanserte landbruksmaskiner og kunstgjødsel. Den amerikanske biologen Norman Borlaug fikk mye av æren for dette, som inkluderte nobels fredspris i 1970. Hvorfor? Fordi det medførte enorme goder og reddet ekstremt mange liv. Men i dag sliter India med mange av de samme problemene som finnes i andre jordbruksnasjoner i den tredje verden. Store selskaper som Monsanto har stor makt over bønder og politikere, og kontrollerer i høy grad markedet. Mange genmodifiserte planter er modifisert til å tåle sprøytemidler bedre, og noen sprøytemidler er komisk farlige. Kunstgjødsel kan føre til avrenning som kan ødelegge drikkevannskilder, føre til eutrofiering, og muligens føre til negative endringer i komposisjonen av mikronæringsstoffer og mikrofauna i jordsmonn. Og så videre. Det har med andre vært en veldig god ting, men det har ført med seg store problemer.

Dette illustrerer godt hva jeg prøver å komme frem til; økologisk jordbruk er ikke egentlig en ting, GMO er ikke egentlig en ting. Det er masse forskjellige ting, hvor hver av de tingene har positive og negative sider. Og bare for å gjøre det enda jævligere, så varierer disse tingene lokalt.

Folkeopplysningen fremstiller økologisk landbruk i ganske negativt lys, og jeg mener dette er feil fordi økologisk jordbruk har en del gode egenskaper. Men disse egenskapene bør benyttes på bakgrunn av lokale og faktiske forhold, ikke på et ideologisk grunnlag med en nyreligiøs inspirasjon om å leve i pakt med naturen. Ugh.

Verdens beste prinsipp

GMO blir, vil jeg hevde, ganske nyansert fremstilt, men likevel så er det store samfunspolitiske spørsmål knyttet til bruken av GMO, sånn som matsikkerhet. Her, som i absolutt alle tilfeller av noe som helst, benytter vi, som vi er flinke til i Norge, føre-var-prinsippet, verdens beste prinsipp!

Siste innspurt nå, jeg skal gi meg snart, lover!

Vi må ikke la det bli sånn at vi tror at økologisk automatisk er bærekraftig. Alle her i verden er vel per definisjon for bærekraftig matproduksjon. Spørsmålet er hvordan vi gjør det, og jeg tviler ekstremt sterkt på at bærekraft er å finne i en av delene. Bærekraft må basere seg på et stort mangfold av metoder, og må være konstant i endring, i og med at vi ikke lever i et vakuum.

Sånn. Legger ved denne vitenskapelige videoen under her, som i hvert fall legger debatten om hvorvidt økologisk smaker bedre død en gang for alle. Bare for å gjøre dealen ekstra sweet er det skikkelig kul musikk på videoen også.

Kortversjonen av denne artikkelen:
Folkeopplysningen er bra og dårlig
GMO er bra og dårlig
Økologisk jordbruk er bra og dårlig

Naturligvis.