Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Klare forskjeller før valget

I anledning Studentparlamentsvalget som finner sted mellom 28. mars og 5. april, debatterte Blå Liste og Venstrealliansen studentpolitikk. Varg Lukas Folkman og Espen Vaage fra Blå Liste møttes til debatt hvor skillelinjer ble særdeles tydelige.