This content has been archived. It may no longer be relevant

Studentradioen i Bergen søker Daglig leder

Søknadsfrist: Torsdag 16. Mai 2019.

Studentradioen er en stiftelse som drives primært gjennom frivillig arbeid. Organisasjonen har om lag 150 aktive medlemmer som produserer redaksjonelt innhold og bistår med teknisk vedlikehold. Organisasjonen har 1,9 lønnede årsverk fordelt på tre stillinger.

Daglig leder har ansvar for løpende regnskapsføring og å ferdigstille årsregnskap i samråd med revisor. Videre skal daglig leder besørge at alle organisasjonens medlemmer er registrert i medlemslisten fortløpende. Ellers skal daglig leder se til at avtaler med radioens underkonsesjonærer blir overholdt, produsere søknader og andre skriv i samråd med styreleder og ansvarlig redaktør i tillegg til andre administrative oppgaver som er naturlig i organisasjonsarbeid i frivillig sektor.

Stillingen er et 50 % honorert verv og arbeidstiden er svært fleksibel gitt at man er tilgjengelig for radioens medarbeidere og øvrige ansatte. Dette innebærer at den riktige kandidaten kan kombinere stillingen med studier om det er ønskelig. Honoraret er 6 000-, pr måned, 72 000-, året.

Vi søker deg som:

– Er strukturert

– Gjerne er student

– Evner å motivere

– Har erfaring fra organisasjonsarbeid, gjerne fra mediebedrifter i eller utenfor studentkulturen

– Har erfaring med økonomi (herunder å holde budsjett og føre regnskap)

– Kan tiltre 1. Juli 2019 og ha stillingen til 1. Juli 2020.

– Er klar for en spennende og kjekk utfordring!

CV og søknad sendes til styreleder@srib.no , andre henvendelser eller spørsmål kan tas med styreleder Daniel Instebø over telefon på 451 27 266.