Har du noen hull i historiekunnskapene? Fortiden Demrer tar for seg alle de historiske temaene du angrer på at du sov bort på skolen. Her kan du høre om alt fra romersk gastronomi, Ghengis Khan, den kalde krigen, og alt annet i mellom. I programmet legger Olav, Eirik og Tobias frem historiske temaer både for historienerder, og de som ønsker å bli det.

Fortiden demrer sendes hver mandag klokken 15:00-16:00.

Siste podcaster

 • 632 - Al-Rashidun, med professor Knut Vikør
  Profeter får mye oppmerskomhet, men arvtagerne deres er vel så viktig. Al-Rashidun, de rettledede kalifer, videreførte Islam fra å være en lokal trosretning i Arabia, til en religion som spredte seg fra Tunisia til Pakistan. Abu Bakr, Umar, Uthman og Ali var sentrale for Islam, og i denne episoden skal vi diskutere hvordan de påvirket og formet Islam etter Profeten Mohammad. Med i studio er Olav Wiedswang, Djani Behram, Øyvind Skartveit og professor i Midtøstens historie ved Universitetet i Bergen, Knut Vikør.
 • 755 - An Lushan-opprøret
  An Lushan-opprøret (755-763) var et vendepunkt i kinesisk historie. Tang-dynastiet anses blant mange til å ha vært et av de mest kosmopole og internasjonalt orienterte dynastiene i Kina, men etter at guvernøren An-Lushan gjorde opprør mot keiseren, så og si kollapset dynastiet og keiserdømmet. I denne episoden diskuterer vi An Lushan-opprøret, dets konsekvenser og hvorfor hendelsen er så og si ukjent utenfor Kina. Med i studio er Olav Wiedswang, Djani Behram og Øyvind Skartveit.
 • Justinian - 527 evt, med professor Sören Koch
  På femdhundretallet etter Kristus hadde Romerriket mistet mye av sin fordums glans. I vest ble de tidligere romerske kjerneområdene bosatt av barbarer, og i øst led riket av en evig konflikt med Perserriket og intern religiøs splittelse. Slik så verden ut for Keiser Justinian. Livsmålet hans var å gjennforene Romerriket, og løfte riket tilbake til sin storhetstid. Med i studio for å diskutere Keiser Justinian er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Sören Koch, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.
 • Sassanideriket - 500 evt.
  Sassanideriket var det siste førislamske riket i Persia. Fra år 224 til 651 hersket dette riket over et massivt territorium, og var bindeleddet mellom Europa og Asia. Selv om riket ble underlagt arabisk herredømme i løpet av den arabiske ekspansjonen mot slutten av 600-tallet, preger Sassanideriket Iran og iransk kultur til den dag i dag. Med i studio for å diskutere Sassanideriket og dets arv er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Djani Behram.
 • Folkevandringstiden - 375 evt.
  Få migrasjonsperioder har påvirket Europa like mye som den som fant sted som den som varte fra 300- til og med 500-tallet. Folkegrupper som lenge hadde levd på ytterkanten av Romerriket begynte å bosette seg i dets tidlige kjerneområder, og markerte et politisk, kulturelt og demografisk skift som endret maktbalansen på kontinentet. I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi Folkevandringstiden, hvofor migrasjonene fant sted og hvordan det markerte Vestromerrikets fall. Med i studio er Olav Wiedswang og Øyvind Skartveit.
 • Konstantin - 324 evt.
  200-tallet var et turbulent århundre for Romerriket. Pest, palassintriger, invasjon og økonomiske kriser fikk det til å se ut som at Romerriket var på randen av kollaps. Likevel greide riket å stabilisere seg, blant annet på grunn av keiser Konstantin og reformene han gjennomførte på starten av 300-tallet. I styretid hans så det ut som at riket hadde fått tilbake sin fordums prakt, til tross for at Vestromerriket kollapset drøye hundre år etter. I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi Konstantin, reformene hans og om det var mulig å løse de underliggende problemene som ville lede til Romerrikets fall. Med i studio er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Håkon Sørgaard.
 • Mayakulturen - 250 evt.
  Det er ingen tvil om at flere kulturer og sivilisasjoner har kollapset gjennom tidene, men var det tilfellet med Mayasivilisasjonen? I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi hva som skjedde med mayane i løpet av senantikken, hvorvidt en kollaps fantes sted og hvordan kulturen transformerte seg i løpet av det første årtusenet i vår tid. Med i studio er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Håkon Sørgaard.

Alle artiklene til Fortiden demrer