[multi-feed-reader limit=”15″ template=”Det Korteste Strå”]

Det Korteste strå tar opp de sosiale utfordringene som finnes i alles hver dag. Programmet tar opp de synlige sosiale utfordringene, de mindre synlige, og de som folk kanskje ikke var helt klar over fantes, men som like fullt påvirker vedkommendes sosiale liv. Følg med på ”det korteste strå” og finn ut hva som nettopp feiler deg. Hvorfor er du som du er? Hva skyldes dine svakheter?

Heidi Waage Rasmussen

Vågard Unstad

Lovise Rem Follesø

Kontakt:

heidi.waage.rasmussen@gmail.com

lovisefolleso@hotmail.com