Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Sånne som oss

Hva ligger egentlig bak IS sin kulturelle voldsspiral? Propaganda, realpolitikk eller et forsøk fra IS på å demoralisere sine fiender?