Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Kommentarfeltet

Hvilken gruppering tror du er den mest marginaliserte i dagens samfunn? Er det kvinner? Arbeidsledige? Innvandrere?