Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Glimt

Glimt er programmet som utforsker dagens samfunn gjennom å se på kulturelle utrykk. Hver søndag tar vi for oss ulike temaer og utforsker alt fra tilhørighet, lykke og identitet gjennom ulike former for kunst.