Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Klubb Karma

Velkommen i klubben Klubb Karma er et klubbkonsept reinkarnert som et radioprogram. Akkurat som før er det Brute Lee som residerer, og han har lovet å invitere gamle og nye talenter til å spille dansbar elektronisk musikk over eteren.