Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Kollektivet

I SNL går beskrivelsen av av et kollektiv slik: ‘’Kollektiv, fellesskap, f.eks. om en del personer som bor sammen; (adj.)