Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Det Gode Selskap

Det Gode Selskap er et humorprogram som skal tenne reiselysten i deg. Hver uke tar programmet deg med til en ny destinasjon der vi møter norske kjentfolk, og får ekspertuttalelser fra verdensvante nordmenn.