Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Den Gode Samtalen

“Vi skal bare slå av en liten prat, okei?” Hver onsdag klokken 10:00 inviterer Marie Amdam og Sondre Thorbjørnsen et eller annet snodig menneske på besøk som de slår av en prat med.