Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Kollokvien

Kollokvien er for deg som vil bli med inn i vår studiegruppe. Om du er som oss, så sliter du kanskje med å holde fokus og er god på digresjoner.