Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!

Sendes hver onsdag fra 11-12!

Siste podcaster

 • Ordskifte - Best of hausten 2018
  Dette er ei best of-sending frå Ordskifte. Her får du blant anna eit gjenhøyr med kva Peder Lofnes Hauge tenkjer om nynorsk på bybana, kvifor pragmatikk og semantikk er viktig og kor mange ord me i Ordskifte kan. I tillegg får me eit tilbakeblikk til då me hadde både ein svenske, ein danske og ein nordmann i studio, og me tek turen tilbake til einsomheitsveka. God lytting! I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal, Ole Raade, Guro Wågan og Laurien Michiels. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Ish, dritt og takk for oss
  I årets siste podcast får Ordskifte besøk av Signe Nilssen som har skrive masteroppgåve om bruken av "ish" i norsk. I tillegg kjem masterstudent Julie Marie Lorentsen innom for å snakka om bruken av "drit" og "dritt" som forsterkande forledd i norsk.I tillegg kjem Laurien innom for å snakka norsk. Dette er Ordskifte si siste sending på ei god stund, så me vil gjerne takka alle som har høyrt på og seia tusen takk for oss. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Guro Wågan. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Ordbøker og årets ord
  Denne veka får me besøk av redaktør for nynorsk- og bokmålsordboka, Margunn Rauset. Ho fortel om revideringsprosessen og korleis arbeidet føregår. I tillegg tek me ein nærare kikk på dei ti orda som kom med på Språkrådet si liste over årets ord. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Språkstrid, filmdialog og cochleaimplantat
  I ukas sending snakker Ole om språkstriden frem til 1938, Maria lurer på hvorfor dialogen i norske filmer kan oppleves klein, og Guro har undersøkt hvordan språklæring fungerer når man har cochleaimplantat. Dette er en litt annerledes sending fra Ordskifte: Vi er nemlig stort sett alene i studio. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ole Raade og Guro Wågan Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Banning og conlangs
  I ukas sending snakker vi om banning, inspirert av at Ruth Vatvedt Fjeld har gitt ut den første norske banneordboka. I tillegg snakker vi om fenomenet conlangs, eller constructed languages, som man blant annet kan finne i HBO-serien Game of Thrones og i J.R.R. Tolkiens verk. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ole Raade og Guro Wågan Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Aktuelt
  I denne vekas sending tek me opp meir eller mindre aktuelle tema: utropsteikn, avløysarord som ikkje har fått feste i språket, teiknspråk si stilling i norsk skule, og at norske bedrifter skiftar til engelske namn. I tillegg kjem Laurien innom for å snakka om korleis hennar første semester i Noreg har vore så langt. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Gamerspråk og bidialektalitet
  Denne uka snakker vi med Michel Tallis fra spillprogrammet Hardcore, for å lære litt mer om gamerspråk. Vi får reprise av vårt intervju med Jostein Gripsrud og Laurien forteller hvordan det er med språkpurismen i Belgia. Til slutt får vi besøk av Jørgen Berner Wilhelmsen, som er bidialektal. I studio: Guro Wågan og Ingrid Årdal Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Knoting og brei dialekt
  I denne vekas sending får vi besøk av universitetslektor ved UiB, Else Berit Molde. Ho fortel oss kva knoting er for noko, og vi diskuterer om det er noko ein bør skamme seg over eller ikkje. I tillegg forsøker vi å finne ut kven som har breiast dialekt av Maria og Guro. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Guro Wågan og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Navnegranskning med Ivar Utne
  Denne uka får vi besøk av førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og ekspert på navnegranskning Ivar Utne. Vi snakker om både fornavn og etternavn i et norsk, europeisk og globalt perspektiv. I studio: Guro Wågan og Ingrid Årdal Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Stavangerdialekt og ensomhetsuka
  Denne uka har Studentradioen i Bergen "ensomhetsuke" i samarbeid med TV-aksjonen. Vi snakker derfor om hvordan språk kan være en sosial barriere, og vi lurer på om norsk mangler et ord for å beskrive det å være alene på en positiv måte. I tillegg har vi besøk av stavangergutten Sander Hauan, som lar oss ta en nærmere kikk på dialekten sin! I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Guro Wågan og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Helge Dyvik er på besøk!
  I denne sendinga har me besøk av språkprofessor Helge Dyvik! Han kan mangt om mykje, men i dag snakkar me om trebanken, at språket kan vera kjønnsdiskriminerande, og normering. I tillegg hjelper han oss å svara på eit lyttarspørsmål: Kvifor har me sterke og svake verb? I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Noregs Mållag
  Me har besøk av Peder Lofnes Hauge som er nestleiar i Noregs Mållag! Me snakkar om nynorsk, fordommar og stoda i Bergen. I tillegg kjem Laurien Michiels innom og snakkar om å skulla forstå to skriftspåk og mange dialekter. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal og Ingrid Årdal. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Den europeiske språkdagen
  26.09 er den europeiske språkdagen, og i den anledning har vi invitert flere europeiske gjester. Vi får høre litt om hvordan språktilstanden er i Tyskland, Wales, Italia og Belgia. I studio: Guro Wågan, Ingrid Årdal og Laurien Michels Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Språkets nivå
  I denne sendinga tek me for oss dei ulike nivåa i språket. Me går frå fonologiens små dela, til pragmatikkens store samanhengar. I tillegg snakkar Guro om brennevin, og vår utveklsingsstudent Laurien har oppdaga noko spesielt i dei skandinaviske språka. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Guro Wågan, Ole Raade og Laurien Michels. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Jølstramålet
  I ukas podcast kommer vårt nye medlem, Ingrid Årdal, for å snakke om sin egen dialekt. Vi har fått inn et spørsmål fra våre lyttere, og Maria forteller om et ord med mange forskjellige betydninger. I tillegg får vi møte enda et nytt medlem, Laurien Michiels. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Guro Wågan og Ingrid Årdal Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.

Alle artiklene til Ordskifte