Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!

Sendes hver torsdag fra 13-14!

Siste podcaster

 • Ordskifte - Språk og religion
  Denne veka tek vi føre oss korleis vi pratar om religion og i kva grad språk er viktig i ulike religionar. Masterstudent Julie Marie Lorentsen er på besøk og deler litt av sin kunnskap om "begrepsmetaforteori" frå si bacheloroppgåve! I studio: Ingrid Årdal, Petter Morland og Berit Jonsbråten. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Affeksjon og aktuelt
  Vi tek for oss korleis vi uttrykker affeksjon i tillegg til ei aktuell sak. I studio: Ingrid Årdal og Petter Morland. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Korleis vi pratar om sjukdom og intervju med Helga Mannsåker!
  Denne veka tek vi føre oss korleis vi pratar om sjukdom. Førsteamenuensis i nordisk språk ved UiB, Helga Mannsåker, er på besøk i studio! Ho skreiv doktorgradsavhandlinga om den faglege bruken av omgrepa "schizofren" og "schizofreni". I studio: Ingrid Årdal, Laurien Michiels og Berit Jonsbråten. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Den europeiske språkdagen!
  I dag feirer vi den europeiske språkdagen! Vi har besøk av ulike gjester som kommer fra Frankrike, Belgia og Finland. I tillegg forklarer Tiril litt om russisk tegnspråk. I studio: Laurien Michiels og Petter Morland. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Konstruerte språk og intervju med Julian Lysvik!
  I denne vekas sending ser vi nærare på konstruerte språk! Vi er då innom auxlangs, faktiske hjelpespråk som til dømes esperanto, og artlangs som vi er vande med frå film og tv. Vi har også fått gleda av å intervjue Julian Lysvik, som har konstruert steinalderspråket i HBO-serien "Beforeigners"! I studio: Ingrid Årdal, Tiril Absalonsen og Berit Jonsbråten. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Lynkurs i: Tiril og Petter
  I denne sendinga får du bli kjent med to nye medlem: Tiril og Petter! Petter har noko mystisk ved dialekta si, og Tiril gir oss eit lynkurs i russisk. I tillegg testar vi ut ei ny spalte! Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Berit og Bryne
  Ordskifte er tilbake! I ein splitter ny sesong skal du få høyre både gamle og nye stemmer. Denne veka får du helse på eit nytt medlem: Berit frå Bryne! Ho gir oss ei innføring i si eiga dialekt. I tillegg har Laurien undersøkt bakgrunnen til eit ganske kvardagsleg brukt ord. I studio: Ingrid Årdal, Laurien Michiels og Berit Jonsbråten. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Best of hausten 2018
  Dette er ei best of-sending frå Ordskifte. Her får du blant anna eit gjenhøyr med kva Peder Lofnes Hauge tenkjer om nynorsk på bybana, kvifor pragmatikk og semantikk er viktig og kor mange ord me i Ordskifte kan. I tillegg får me eit tilbakeblikk til då me hadde både ein svenske, ein danske og ein nordmann i studio, og me tek turen tilbake til einsomheitsveka. God lytting! I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal, Ole Raade, Guro Wågan og Laurien Michiels. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Ordbøker og årets ord
  Denne veka får me besøk av redaktør for nynorsk- og bokmålsordboka, Margunn Rauset. Ho fortel om revideringsprosessen og korleis arbeidet føregår. I tillegg tek me ein nærare kikk på dei ti orda som kom med på Språkrådet si liste over årets ord. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Ish, dritt og takk for oss
  I årets siste podcast får Ordskifte besøk av Signe Nilssen som har skrive masteroppgåve om bruken av "ish" i norsk. I tillegg kjem masterstudent Julie Marie Lorentsen innom for å snakka om bruken av "drit" og "dritt" som forsterkande forledd i norsk.I tillegg kjem Laurien innom for å snakka norsk. Dette er Ordskifte si siste sending på ei god stund, så me vil gjerne takka alle som har høyrt på og seia tusen takk for oss. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Guro Wågan. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Språkstrid, filmdialog og cochleaimplantat
  I ukas sending snakker Ole om språkstriden frem til 1938, Maria lurer på hvorfor dialogen i norske filmer kan oppleves klein, og Guro har undersøkt hvordan språklæring fungerer når man har cochleaimplantat. Dette er en litt annerledes sending fra Ordskifte: Vi er nemlig stort sett alene i studio. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ole Raade og Guro Wågan Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Banning og conlangs
  I ukas sending snakker vi om banning, inspirert av at Ruth Vatvedt Fjeld har gitt ut den første norske banneordboka. I tillegg snakker vi om fenomenet conlangs, eller constructed languages, som man blant annet kan finne i HBO-serien Game of Thrones og i J.R.R. Tolkiens verk. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ole Raade og Guro Wågan Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Aktuelt
  I denne vekas sending tek me opp meir eller mindre aktuelle tema: utropsteikn, avløysarord som ikkje har fått feste i språket, teiknspråk si stilling i norsk skule, og at norske bedrifter skiftar til engelske namn. I tillegg kjem Laurien innom for å snakka om korleis hennar første semester i Noreg har vore så langt. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Ingrid Årdal og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.
 • Ordskifte - Gamerspråk og bidialektalitet
  Denne uka snakker vi med Michel Tallis fra spillprogrammet Hardcore, for å lære litt mer om gamerspråk. Vi får reprise av vårt intervju med Jostein Gripsrud og Laurien forteller hvordan det er med språkpurismen i Belgia. Til slutt får vi besøk av Jørgen Berner Wilhelmsen, som er bidialektal. I studio: Guro Wågan og Ingrid Årdal Ordskifte er programmet for deg som har en mening om hva som er riktig og hva som er galt å si. Vi tar for oss språklige finurligheter og grunnen til at du snakker akkurat slik som du gjør. Hvis du føler at det du trenger i radiouniverset ditt er et språkprogram med et friskt pust, er Ordskifte programmet for deg!
 • Ordskifte - Knoting og brei dialekt
  I denne vekas sending får vi besøk av universitetslektor ved UiB, Else Berit Molde. Ho fortel oss kva knoting er for noko, og vi diskuterer om det er noko ein bør skamme seg over eller ikkje. I tillegg forsøker vi å finne ut kven som har breiast dialekt av Maria og Guro. I studio: Maria Gunnarsdotter Svedal, Guro Wågan og Ole Raade. Ordskifte er programmet for deg som har ei meining om kva som er rett og kva som er gale å sei. Vi tek for oss språklege finurlegheiter og grunnen til at du snakkar akkurat slik du gjer. Viss du føler det du treng i radiouniverset ditt er eit språkprogram med eit friskt pust, er Ordskifte programmet for deg.

Alle artiklene til Ordskifte