Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Smør På Flesk

Smør på Flesk er programmet som er en prosess ikke ett produkt. Dette vil si at for hver uke vil den dårligste spalten av totalt fire byttes ut med en nykomling.