Usaklig og personlig trakassering

This content has been archived. It may no longer be relevant

Internett har tatt polemikk til et nytt nivå. Politikere og andre som våger å kaste seg ut i den offentlige debatten havner også i gapestokken hvor alle og enhver er berettiget til å si sin mening – også når den er fullstendig usaklig og oppleves dypt krenkende.

Det er viktig å understreke at både menn og kvinner opplever sjikane, men kvinner opplever ofte grov sjikane på grunnlag av kjønn. Denne uken har svensk TV vist et program om kvinner i offentlig debatt som utsettes for sjikane. Bloggeren Heidi Nordby Lunde har skrevet om hva hun har opplevd.

Hvor mye skal man tåle før det er nok? Er det greit å få høre at du bør straffeknulles?

Truer likestillingen

Mange som uttaler seg offentlig opplever å få trusler eller bli sjikanert, både kvinner og menn. Men det kan synes som at den sjikanen kvinner blir utsatt for er mer usaklig og personlig, og oppleves seksuelt krenkende. Mange kvinner vegrer seg derfor mot å kaste seg ut i en debatt.

– For det første er det med på å sette likestillingen tilbake i tid. For det andre er det et demokratisk problem at halvparten av befolkningen blir utestengt fra offentligheten og at man møter vold, trusler om vold og sjikane bare ved at man uttaler seg. Det gjør ikke bare at vi får færre stemmer og en kjedeligere debatt, sier Andreas Halse i SU.

Foto: Andreas Halse

 

Sjikane er lovbrudd

Likestillingsloven § 8.a slår fast at trakasering og sjikane på grunnlag av kjønn ikke er lov. Det er faktisk ikke lov til å krenke noen på personlig grunnlag – uavhengig av kjønn. I straffelov § 390 står det at dette faktisk er straffbart med fengselsstraff. Denne loven blir imidlertid svært sjelden håndhevet. Dette til tross for at sjikanen blir anmeldt og fornærmelsene står skrevet under fullt navn på internett.

Er kvinner med sterke stemmer en trussel for mannsrollen?

Det er mange kvinner som har blogget om trakassering og sjikane, men debatten er ikke fullverdig om ikke menn også bidrar med sitt synspunkt. Det er jo ikke slik at alle menn sjikanerer eller godtar sjikane. Likevel er det mange som vegrer seg mot å delta i debatten.

– Det kan godt hende at enkelte menn føler seg tilsidesatt og forbigått og føler at kvinner med sterke stemmer i offentligheten er en trussel. Og så tror jeg vi lever i en tid der mannsrollen er i krise. Vi har et arbeidsliv som tilsidesetter menn som for 20–30 år siden ville hatt sin naturlige plass som ufaglært arbeider i industrien i en del type jobber som begynner å forsvinne. Så har vi et utdanningssystem som ikke er på deres premisser og så føler de seg marginalisert og velger en lite konstruktiv måte å ta det ut på, sier Halse.

Fra hovedstaden er en sak saksa fra Studentradioen i oslo, Radio Nova

Anbefalte artikler