Studentene vinner

This content has been archived. It may no longer be relevant

Kunnskapsdepartementets syv punkter for å fremme forskning og høyere utdanning har blitt debattert og synset om i mange uker. Dagens strukturendringer er Høyres gave til studentene i følge dem selv og vil være et springbrett for landet vårt i en usikker fremtid. Et av kunnskapsminister Røe Isaksens 7 punkter tok for seg sammenslåing og fusjon av Høyskoler og Universitet.

– Skal vi møte fremtidens utfordringer og ha en bærekraftig utvikling så er vi avhengig av kunnskap, mener Phillip Charles fra Unge Høyre.

HiSF er en av høyskolene med uviss fremtid. (Foto: CC: Harald Groven, HiSF)
HiSF er en av høyskolene med uviss fremtid. (Foto: Harald Groven, HiSF)

Strukturendringen vil høyne nivået

En sentralisert skole, der man kan ha ekspertise på fagene sine i de store byene og som når ut til flest mulig studenter er i følge Høyre det viktigste for fremtiden. For Kunnskapsdepartementet er et samlet høyere nivå i norsk utdanning det overværende målet.

– Vi må slutte å blande distriktspolitikk og utdanningspolitikk. Å ha en høyskole i en liten krok i en kommune kun for å ha en skole der og kun for å få studenter dit, er ganske dårlig politikk, sier han.

En robust og trygg utdanningsplattform er viktig for studentene, men når administrasjoner blir sentralisert har man ofte sett at midlene følger etter. Mange har uttalt seg negativt til fusjonering, men Phillip Charles peker på Høyskoler som har klart seg bra og sier at målet ikke er å samle så mange utdanningsinstitusjoner som mulig, men å strukturere høyere utdanning for å få det beste resultatet.

– Det fins mange høyskoler, blant annet i Volda og Lillehammer, som er veldig gode fagmiljøer og som har spisskompetanse på det området de jobber med. Det er veldig positivt og det skal vi oppfordre til, sier han.

Vanskelig for lokalmiljøene

Et høyt nivå i utdanningen er målet for regjeringen, men sentralisering er et ofte negativt ladet uttrykk for lokalmiljøene. Emil Gadolin fra AUF er enig i at vi er avhengig av at institusjonene våre er av høy kvalitet for å stå rustet til fremtidens utfordringer, men er bekymret for at småstedene kan bli glemt.

– Det kan være en påkjenning for lokalmiljøer å miste en høyskole. Det er ikke til å stikke under en stol at man kan miste arbeidsplasser på den måten, sier han.

Tidligere forsøk på å fusjonere institusjoner som dette har også vist at administrasjoner som er langt fra sine tilhørigheter kan ha vanskeligheter med å føle seg inkludert.

– Om administrasjonen i for eksempel Høyskolen i Sogn og Fjordane skal flyttes til Bergen, så er det helt klart en påkjenning for de involverte, fortsetter Gadolin.

Oppfordrer til tålmodighet

– Det er ikke alltid like lett å si om en strukturendring blir vellykket, så vi vet ikke om dette er veien å gå, men det viktigste er at det er faglig forsvarlig, sier han og oppfordrer til tålmodighet før vi kan ta en evaluering.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka 03.05.2019.
    I denne vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre om at universitetsstyret valde å nedstemme forslaget om bøtelegging av forsinka sensur, dei nyleg offentleggjorte søkartala til UiB for neste skuleår, og debatt om korvidt utveksling burde vere obligatorisk eller ikkje. I studio: Kristin Aakvaag og Stine-Sofie Rivedal.

Anbefalte artikler