Nyhetsuka er Studentradioens nyhets- og debattprogram for studenter. Vi holder deg oppdatert på de viktigste studentnyhetene, og gir deg spennende debatter og reportasjer hver fredag klokken 13:00-14:00. Har du forelesning da, sier du? Ikke fortvil, Nyhetsukas podcast finner du her på srib.no!

Opplevd noe som gleder, forarger, eller bare angår deg på fakultetet, i din studentorganisasjon eller i Bergen for øvrig, og som du mener vi bør ta en nærmere titt på? Send oss tips til nyhetsuka@srib.no

Siste podcaster

 • Nyhetsuka sending 15.02.19
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka har får vi høyre at Juridisk Fakultet ved UiB blir kritisert for normalfordeling av karakterar. Unge Høgre vil få fram eit forslag om kvalitetssikring av narkotika, noko som Krfu er sterkt imot. Og skapar privatistordninga for VGS eit klasseskille? Dette er nokon av sakane me har snakka om denne veka. I studio: Alexander Flem.
 • Nyhetsuka sending 08.02.2019
  De fire partiene som nå har blitt enige om å danne en borgerlig flertallsregjering, har alle stilt krav for å godta en felles plattform. Vi har med oss Erik Reidarsen fra Bakrommet for å diskutere dette. Erna Solberg vil at unge kvinner skal få barn. Dette har satt liv i en debatt om hvorvidt de økonomiske insentivene er for lave. Utdanningsministeren fraråder studenter å dra på utveksling til Storbritannia til høsten. Usikkerheten rundt erasmusprogrammet er stor. Vi har med oss forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø for å diskutere dette. I studio: Helene Knag og Stine-Sofie Rivedal
 • Nyhetsuka sending 23.11 FERDIG
  I vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre at det er problematisk at norsk i mindre grad blir brukt i publikasjonar i akademia, og at talet på publikasjonar på engelsk aukar. Universitets- og høyskolerådet satte hausten 2017 ned ei eigen arbeidsgruppa mot seksuell trakassering og mobbing, men styret i UHR har einstemmig nedstemt å gjennomføra den nasjonalt. Du får òg høyre korleis du skal takle eksamensangst. I studio er: Petter Hauge-Corneliussen og Erlend Bjerkvik
 • Nyhetsuka 16.11.2018
  I denne vekas utgåve av Nyhetsuka har me fått høyre korleis tilstandane er i Colombia for utvekslingsstudentar. Vi har også med studentar frå HF og NHH om korvidt studentar frå andre utdanningsinstitusjonar bør få bruke UiB sine fakultetsbibliotek, og me har snakka med Dekan ved HF og representant frå Studentparlamentet om innføring av bøtelegging ved forsinka sensur. I studio: Asbjørn-Heike Hagen og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 09.11.
  I vekas utgåve av Nyhetsuka har leiar for Ad Fontes og leiar for DiskuterBar møttast for å debattera mangelen på frivillige i studentbarar. Leiar for Blå Liste, Tobias Otterstad har stilt for å diskutere mangelen på kvinner i studentpolitikk, og vi har intervjua leiar av Velferdstinget om korvidt studentar bør melde flytting til studiekommunen. I studio: Marit Moen Fjeld og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 26.10
  I vekas utgåve av Nyhetsuka har rektor ved UiB fått svart på honours-debatten som var forrige veke. Vi har intervjua seniorrådgiver i Språkrådet om korvidt bruken av norsk minsker i akademiske publikasjoner, og legaliseringsdebatten har foregått representanter for Liberalistene Hordaland, Normal Norge og Venstrealliansen ved Studentparlamentet ved UiB. I studio: Asbjørn Heike-Hagen og Kristin Aakvaag.
 • Nyhetsuka 19.10.2018
  I ukens utgave av Nyhetsuka har vi invitert Blå Liste og Venstrealliansen til ny debatt om Honours-programmet. Instituttleder hos institutt for økonomi ved UiB kommer for å svare på hvorfor profesjonsstudentene ikke har fått informasjon om oppfriskningskurs. I tråd med årets TV-aksjon er det ensomhetsuke på Studentradioen i Bergen. Mia Milde kommer for å snakke om TV-aksjonen. For å snakke om ensomhet blant studenter og hva som kan gjøres for å bli mindre ensom tar vi praten med leder for SHOT-arbeidsgruppen, Kari Jussie Lønning. I studio: Linus Andreas Nordhagen.

Alle artiklene til Nyhetsuka