Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Læra å lika

Læra å lika er reisen til å bli altetende, å like alt. Læra å lika er reisen til å bli altetende, å like alt.