Har du noen hull i historiekunnskapene? Fortiden Demrer tar for seg alle de historiske temaene du angrer på at du sov bort på skolen. Her kan du høre om alt fra romersk gastronomi, Ghengis Khan, den kalde krigen, og alt annet i mellom. I programmet legger Olav, Eirik og Tobias frem historiske temaer både for historienerder, og de som ønsker å bli det.

Fortiden demrer sendes hver mandag klokken 15:00-16:00.

Siste podcaster

 • Justinian - 527 evt, med professor Sören Koch
  På femdhundretallet etter Kristus hadde Romerriket mistet mye av sin fordums glans. I vest ble de tidligere romerske kjerneområdene bosatt av barbarer, og i øst led riket av en evig konflikt med Perserriket og intern religiøs splittelse. Slik så verden ut for Keiser Justinian. Livsmålet hans var å gjennforene Romerriket, og løfte riket tilbake til sin storhetstid. Med i studio for å diskutere Keiser Justinian er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Sören Koch, professor i rettshistorie ved Universitetet i Bergen.
 • Sassanideriket - 500 evt.
  Sassanideriket var det siste førislamske riket i Persia. Fra år 224 til 651 hersket dette riket over et massivt territorium, og var bindeleddet mellom Europa og Asia. Selv om riket ble underlagt arabisk herredømme i løpet av den arabiske ekspansjonen mot slutten av 600-tallet, preger Sassanideriket Iran og iransk kultur til den dag i dag. Med i studio for å diskutere Sassanideriket og dets arv er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Djani Behram.
 • Folkevandringstiden - 375 evt.
  Få migrasjonsperioder har påvirket Europa like mye som den som fant sted som den som varte fra 300- til og med 500-tallet. Folkegrupper som lenge hadde levd på ytterkanten av Romerriket begynte å bosette seg i dets tidlige kjerneområder, og markerte et politisk, kulturelt og demografisk skift som endret maktbalansen på kontinentet. I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi Folkevandringstiden, hvofor migrasjonene fant sted og hvordan det markerte Vestromerrikets fall. Med i studio er Olav Wiedswang og Øyvind Skartveit.
 • Konstantin - 324 evt.
  200-tallet var et turbulent århundre for Romerriket. Pest, palassintriger, invasjon og økonomiske kriser fikk det til å se ut som at Romerriket var på randen av kollaps. Likevel greide riket å stabilisere seg, blant annet på grunn av keiser Konstantin og reformene han gjennomførte på starten av 300-tallet. I styretid hans så det ut som at riket hadde fått tilbake sin fordums prakt, til tross for at Vestromerriket kollapset drøye hundre år etter. I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi Konstantin, reformene hans og om det var mulig å løse de underliggende problemene som ville lede til Romerrikets fall. Med i studio er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Håkon Sørgaard.
 • Mayakulturen - 250 evt.
  Det er ingen tvil om at flere kulturer og sivilisasjoner har kollapset gjennom tidene, men var det tilfellet med Mayasivilisasjonen? I denne episoden av Fortiden Demrer diskuterer vi hva som skjedde med mayane i løpet av senantikken, hvorvidt en kollaps fantes sted og hvordan kulturen transformerte seg i løpet av det første årtusenet i vår tid. Med i studio er Olav Wiedswang, Øyvind Skartveit og Håkon Sørgaard.
 • De tre rikers tid - 190 evt.
  Etter flere år med vanstyre og tørke, kollapset Han-dynastiet på slutten av 100-tallet i vår tid. Det som fulgte var tiår med krig og samfunnskollaps, og etterhvert en langvarig krig mellom de tre kongerikene Shu, Wei og Wu. De tre rikers tid ble i ettertid romantisert i et av kinas store litterære verk, Romansen om de tre kongedømmer, som ble skrevet på 1300-tallet. I denne episoden, diskuterer Olav Wiedswang og Øyvind Skartveit hva som skjedde i de tre rikers tid, hvordan akkurat denne perioden har fått en så priominent stilling i den kinesiske bevisthet og hvilken rolle det spiller i Kina til den dag i dag.
 • Romerske keiseres omdømme - 150 evt.
  Romerske keisere har et blandet omdømme. Noen er omtalt som noen av historiens mest kompetente administratorer, imens andre er synonyme med vannstyre. I denne episoden diskuterer vi romerske keisere, hvilke står ut av gode og dårlige grunner, og hvordan regjeringstiden deres har blitt tolket i ettertid. Med i studio er Olav Wiedswang og Øyvind Skartveit.

Alle artiklene til Fortiden demrer