Bakrommet er eit politisk radioprogram med fokus på norsk politikk. Programmet har samla saman paneldeltakarar og programleiarar med politiske syn som går over heile det politiske spekteret. Bakrommet legg opp til debattar mellom programmet sine faste medarbeidarar, politikarar, forskarar og samfunnsdebatantar. Det er eit dagsaktuelt program som lyftar politiske spørsmål og problemstillingar fram i dagen. I vår faste spalte “Spørjetimen”, er det kvar veke er ein ny stortingsrepresentant som verte intervjua. Spalten lar folk verte betre kjende med politikarane som menneskjer og ikkje berre offentlege figurar.
Programmet favner bredt, og er like forståelig, lærerikt og underhaldande, enten ein er 16 år gammal og vil lære meir om politikk eller ein er Trygve Hegnar.

Sendes kvar fredag kl. 15:00-16:00.

Siste podcaster

Alle artiklene til Bakrommet