Ledige stillinger i SRIB

 

Teknisk sjef

Teknisk sjef har ansvar for at Studentradioen i Bergens tre studio er operative. I tillegg har teknisk sjef ansvar for studentradioens serverutstyr og PC-park. Teknisk sjef er også medansvarlig for at radioen er i driftsmessig stand. Teknisk sjef skal også ha et langsiktig perspektiv og ta initiativ til innkjøp av nytt utstyr, reparasjoner og lignende i samråd med daglig leder. All nødvendig opplæring vil bli gitt. Studentradioen i Bergen benytter programvare som Reaper og DigAS, så erfaring med dette er en fordel.

Gå til full stillingsbeskrivelse –>