Universitetet i Bergen blir det første universitetet til å få innført obligatorisk utveksling. (Foto: Arne Sund/Flickr)

Utveksling blir obligatorisk ved Universitetet i Bergen

Utvekslingstilbudene ved universitetene blir for lite brukt. Derfor vil utveksling fra og med høsten 2016 bli obligatorisk for alle studenter ved UiB. – Nå er jeg veldig fornøyd, sier universitetsstyremedlem Johanne Vaagland.

Fredag morgen kunne Johanne Vaagland, avtroppende Studentparlamentleder og nyvalgt universitetsstyremedlem ved Universitetet i Bergen , fortelle at UiB vil bli det første universitetet til å innføre obligatorisk utveksling for alle studenter fra og med høsten 2016.

Utveksling obligatorisk i fjerde semester

Vaagland har vært en forkjemper for internasjonalisering av universitetene lenge. Hun mener at obligatorisk utveksling kan høste kritikk, men at internasjonal erfaring likevel bør være en del av høyere utdanning.

– Internasjonal erfaring er utelukkende positivt både for studenten selv og for UiB som utdanningsinstitusjon. Med den ordningen vi har i dag der utveksling er frivillig, merker vi at det er alt for få som benytter seg av denne muligheten. Det ville vi gjøre noe med, og nå som UiB innfører obligatorisk utveksling i fjerde semester blir alle studieprogrammene nødt til å holde av et semester til utveksling. Det gleder vi oss til.

Hør hele intervjuet her: 

Har ligget i kortene lenge

Det er ikke noe tvil om at statsrådene og utdanningsinstitusjonene er tilhengere av utveksling, men likevel har sjokket spredd seg på Nygårdshøyden i dag etter at det ble klart at Kunnskapsdepartementet nå innfører obligatorisk utveksling for alle studenter.

UiB vil være det første universitetet til å prøve ut den nye ordningen. Vaagland er for øyeblikket i Oslo for å diskutere innføringen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– I utgangspunktet så er det få politikere som starter på spørsmål som starter med “hvis”. Poenget nå er at vi skal bruke mye tid, men ikke veldig mye tid, for mitt håp er at vi skal få litt fart opp i sektoren på alle de prosessene som foregår i dag […]. Alle høgskoler og universiteter må tenke gjennom om vi spesialiserer oss nok på det vi er flinke på og om vi har en så stor bredde at vi i realiteten ikke leverer kvalitet på alt? Og er det samarbeid, partnerskap eller andre type ting vi kan inngå for å få opp kvaliteten vår ytterligere? forklarer Røe Isaksen.

Tvinger studentene til kulturell læring

Rektoratet ved UiB sitter for øyeblikket i ekstraordinært utvekslingsmøte, men viserektor Oddrun Samdal har foreløpig kommet med denne uttalelsen:

– Dette er et flott tilbud for studentene. Det gir mulighet for god læring både faglig og kulturelt. Vi har sett at det er mange som ikke tar i bruk de utvekslingsmulighetene vi har i dag, og det er synd. Derfor har vi som pågangsuniversitet mot internasjonalisering bestemt oss for at vi vil være de første til å prøve ut obligatorisk utveksling, understreker Samdal.

Det vil imidlertid være mulig å søke om fritak fra utveksling med gyldig grunn, som for eksempel at studenten har barn eller spesielle sykdommer.

Enten du nå ble veldig fornøyd eller kanskje litt skremt, så kan Nyhetsuka meddele at dette kun var en aprilsnarr.

Siste podcaster

  • Nyhetsuka sending 23.11 FERDIG
    I vekas utgåve av Nyhetsuka får du høyre at det er problematisk at norsk i mindre grad blir brukt i publikasjonar i akademia, og at talet på publikasjonar på engelsk aukar. Universitets- og høyskolerådet satte hausten 2017 ned ei eigen arbeidsgruppa mot seksuell trakassering og mobbing, men styret i UHR har einstemmig nedstemt å gjennomføra den nasjonalt. Du får òg høyre korleis du skal takle eksamensangst. I studio er: Petter Hauge-Corneliussen og Erlend Bjerkvik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhetsuka

Nyhetsuka er Studentradioens nyhets- og debattprogram for studenter. Vi holder deg oppdatert på de viktigste studentnyhetene, og gir deg spennende debatter og reportasjer hver fredag fra klokken 11.00 til 12.00.

Send

Your email address will not be published. Required fields are marked *